Úvod Aktuality Odpad vysypal pri Váhu v Hornej Strede, pátra po ňom polícia

Odpad vysypal pri Váhu v Hornej Strede, pátra po ňom polícia

REKLAMA
Esesko

Policajti z Nového Mesta nad Váhom pátrajú po páchateľovi, ktorý vysypal odpad v Hornej Strede v blízkosti rieky Váh.

„Neznámy páchateľ v rozpore s viacerými právnymi predpismi, bez súhlasu majiteľov pozemkov a aj v rozpore s elementárnym slušným správaním vyhodil rôzne krabice a plastové vrecia, ktoré obsahovali práškovú hmotu rôznych farieb a vytvoril tým nelegálnu skládku odpadu,“ informovala polícia s tým, že rozsah tohto protiprávneho konania vyčísľujú flux.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Každý, kto má informácie, ktoré by mohli pomôcť pôvodcu čiernej skládky vypátrať, môže políciu kontaktovať na čísle 158 똑같은 말 다운로드.
Policajný zbor v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek ukladanie odpadov je upravené príslušnými právnymi predpismi a v prípade, že akákoľvek fyzická alebo právnická osoba uloží odpad na mieste, ktoré na jeho uloženie nie je určené a povolené, vystavuje sa riziku postihu za takýto čin 마이링크 펌웨어 24.5 다운로드.

Pokiaľ rozsah takéhoto konania prekročí sumu 266 eur ide o trestný čin neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa § 302 Trestného zákona, kde v závislosti od množstva a druhu odpadu môže byť osoba potrestaná v rozmedzí od 2 do 8 rokov 베트남사전 다운로드.

Rozsah protiprávneho konania sa vyčísľuje ako súčet majetkovej škody a ekologickej ujmy, ktorá takýmto konaním vznikla.

V praxi to napr Google Photos. znamená, že sa vyčíslia náklady na naloženie, transport a uloženie nájdeného odpadu na legálnu skládku a súčasne sa spracuje odborné vyjadrenie k poškodeniu životného prostredia.

Súčet týchto dvoch hodnôt potom určí v akom rozsahu došlo k protiprávnemu konaniu. Samozrejme, že pokiaľ je zistený páchateľ tohto konania, tieto náklady zaplatí on. V prípade, že páchateľ nie je známy, náklady znáša majiteľ pozemku, obec alebo štát.

Zdroj: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Trenčín

REKLAMA