Connect with us

Aktuality

Od dnes platia nové pandemické pravidlá. Povinná karanténa a izolácia bude kratšia pre zachovanie fungovania štátu

Published

on

Reklama
Reklama

 

Od utorka 25. januára nadobudla účinnosť nová vyhláška k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov. Do platnosti tak vstupujú nové pravidlá, ktoré majú za cieľ lepšie zvládnutie pandemickej omikron vlny, ktorá sa na Slovensku už rozbehla. Jednou z najzásadnejších zmien je skrátenie povinnej karantény pri kontakte s pozitívnou osobou a domácej izolácie pri pozitívnom teste na Covid 19 z desiatich na päť dní. Dôvodom je predpokladaný vysoký počet infikovaných a následné problematické zabezpečenie fungovanie štátu, ak by karanténa bola v rovnakej dĺžke ako doteraz.


„Ku skráteniu izolácie pozitívnej osoby a karantény úzkeho kontaktu dochádza z pragmatických a nie medicínskych dôvodov. Ide o snahu zachovať chod štátu a základných služieb v čase, kedy budú v karanténe končiť v jednom momente veľké počty zamestnancov nielen kritickej infraštruktúry, ale aj iných odvetví, ktoré sú dôležitou súčasťou každodenného života občanov (energetika, hromadná doprava, potravinárska výroba, preprava tovarov a podobne,“ uvideli na vysvetlenie predstavitelia Úradu verejného zdravotníctva SE.

V krajinách, v ktorých sa stal variant omikron v uplynulých týždňoch dominantným, došlo k prudkému a významnému nárastu počtu osôb pozitívnych na COVID-19, ktorý mal za následok masívne výpadky pracovnej sily naprieč odvetviami. Veľké výpadky personálu obzvlášť v prípade kritickej infraštruktúry, vrátane zdravotníctva, by na Slovensku neúnosne zvýšili tlak na zvyšných zamestnancov.

Reklama

„Skrátenie izolácie pozitívnych osôb a karantény úzkych kontaktov je medzirezortným kompromisom, ktorý zohľadňuje ochranu ľudského zdravia a života a spoločensko-ekonomické fungovanie štátu,“ dodáva ÚVZ SR.

Kratšia izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov má riešiť praktické následky rýchleho šírenia variantu omikron a neznamená, že osoby infikované alebo v karanténe už nepredstavujú žiadne riziko z pohľadu ďalšieho šírenia nákazy.

V tomto kontexte preto Úrad verejného zdravotníctva dôrazne apeluje najmä na skutočne dôsledné a poctivé nosenie FFP2 respirátora – táto osobná forma ochrany pred infekciou bude v nasledujúcich týždňoch omikron vlny kľúčovou a nenahraditeľnou zložkou prevencie nákazy u jednotlivcov. Úrad ďalej vyzýva na  bezodkladné zaočkovanie resp. preočkovanie posilňujúcou 3. dávkou vakcíny proti COVID-19, ktorým sa znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia a hospitalizácie jednotlivcov. Na zníženie množstva infikovaných má tiež výrazný vplyv  uprednostňovanie práce z domu vždy, keď to umožňuje pracovné zaradenie zamestnanca resp. životná situácia daného jednotlivca.

 

VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb,
ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

24. január 2022

 

-red- Zdroj: ÚVZ SR

Populárne články