Úvod Aktuality Obnova Mestského parku musí začať ošetrením drevín

Obnova Mestského parku musí začať ošetrením drevín

REKLAMA
Koberce Trend 16102021

Ešte začiatkom minulého roku sme sa na našom portáli zoberali témou Mestského parku a stavu drevín, ktoré sa v ňom nachádzajú. Primátor Miloš Tamajka vydal začiatkom januára 2015 plošný zákaz výrubu a tak údržba viac ako 1400 stromov prebiehala len sporadicky, skôr vynútene ako naplánovane a prevažne v situáciách, kedy konáre lámal vietor Download 3 games from Fifa Online. Všetky nutné výruby drevín v havarijnom stave a ani pokrok v projekte obnovy parku, ktorý vysúťažil kolektív autoriek, však realizované neboli Download the Chinese Bible. Vyzerá to tak, že situácia by sa mohla zmeniť v priebehu roku 2016, nakoľko predkladaný mestský rozpočet počíta predovšetkým na návrh poslankyne Evy Wernerovej z klubu Spoločne pre Piešťany, aj s financiami na ošetrenie drevín Gurumin. Poslanci žiadajú vedenie mesta o zabezpečenie etapizácie projektu v spolupráci s autorkami tak, aby ho bolo možné realizovať postupne, keďže cena celej obnovy je plánovaná na viac ako 3 milióny eur 왕후 심청 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Nedovolím, aby sa v Piešťanoch rúbali stromy len preto, že sa niekomu nepáčia alebo nevyhovujú nejakej koncepcii old game. Zvlášť nie v parku, ktorý je absolútne unikátny. Na projekt obnovy parku sa ako primátor detailne pozriem. Dovtedy v ňom nikto rúbať nebude,“ vyjadril svoj postoj ešte začiatkom minulého roku primátor 강철의 연금술사 브라더후드 다운로드.

„Keďže výrub bol celoplošne pozastavený, nad novými výsadbami, ktoré sa podľa projektu realizovali za bývalého vedenia sú naďalej ponechané nevhodné dreviny, ktoré mali byť už dávno odstránené 혼인신고 양식 다운로드. Nové výsadby v tieni nevhodných drevín neprosperujú a krnia. Vykláňajú sa za slnkom. Takýmto prístupom sa brzdí celá obnova. V parku absentujú nové výsadby a stromy mladých vekových štádií, ktorých úlohou je prebrať štafetu po svojich predchodcoch php compression. Je potrebné si uvedomiť, že park nie je les. V parku musí prebiehať kontinuálna obnova, bez výrubov a následných nových výsadieb to jednoducho nejde large iPhone attachments. Zo strany mesta ako správcu parku je potrebné zaujať jasné stanovisko. Nečinnosťou sa nič nerieši, problém sa len kumuluje,“ myslí si Eva Teplická, jedna z autoriek projektu obnovy mestského parku pdf 소설 다운로드.

spadnutý konar

„Mesto Piešťany plánuje obnovu mestského parku, najmä ošetrenie starých a chorých stromov. Všetko však záleží od vôle poslancov, ktorí budú schvaľovať rozpočet na rok 2016. Na vaše otázky je preto možné odpovedať až po 18. februári,“ odpovedala hovorkyňa Mesta Piešťany Eva Bereczová.

Poslanci z klubu Spoločne pre Piešťany pri pracovných rokovaniach k rozpočtu žiadali vedenie mesta o zapracovanie požiadavky na ošetrenie stromov v parku v čo najvyššej možnej výške, keďže stav mnohých drevín nie je priaznivý. Napokon sa do návrhu rozpočtu dostala suma 37 450 eur, z ktorej by sa mala hradiť sanácia drevín, ktorú nedokážu svojimi technickými prostriedkami zabezpečiť Služby mesta Piešťany. Tie sa majú podielať na ošetrovaní stromov taktiež zo zdrojov, ktoré majú rozpočtované v rámci starostlivosti o zeleň.

IMG_4526

Architektonická súťaž na obnovu mestského parku sa uskutočnila ešte v roku 2012 a stretla sa s veľkým záujmom. O zadanie súťaže prejavilo záujem 41 subjektov a do stanoveného termínu bolo odovzdaných osem návrhov. Návrhy vyberala porota v októbri 2012 podľa kritérií kvality architektonického a krajinárskeho riešenia, funkčného využitia, formovania sadovníckej kompozície, priestorového usporiadania a tiež na základe reálnosti, realizovateľnosti, efektívnosti a hospodárnosti riešenia. Ako víťaza vybrali návrh kolektívu v zložení Ivana Kučírková, Dominika Letková, Klára Nepustilová a Eva Teplická. Autorky odovzdali projektovú dokumentáciu v septembri 2014 a momentálne čakajú vydanie stavebného povolenia a následnom začatí samotnej realizácie. Celková predpokladaná suma obnovy mestského parku je cez 3 milióny eur, preto je potrebná jej etapizácia na menšie celky tak, aby boli pre Mesto finančne zvládnuteľné.

-lt/Foto: archív/th-

REKLAMA