Úvod Aktuality „Obedy zadarmo“ vás môžu vyjsť aj „draho“

„Obedy zadarmo“ vás môžu vyjsť aj „draho“

REKLAMA

Od zajtra aj na piešťanských základných školách budú dostávať deti „obedy zadarmo“. V realite úplne zadarmo nie sú a navyše ak nebudú dodržané pravidlá, čaká rodičov platba stravy v plnej výške game to survive the nuclear war. Rovnako v plnej výške budú musieť rodičia platiť za obed v deň, keď neprišlo do školy pre chorobu či z iného dôvodu a nebolo zo stravy odhlásené, hoci si obed vyzdvihnú Froome2. Podmienkou pridelenia štátnej dotácie, je totiž účasť na vyučovaní. Rodičia by sa mali dôsledne oboznámiť s pravidlami, aby neboli „z obedov zadarmo“ napokon nepríjemne prekvapení 즐거운 인생 다운로드.

Deti na piešťanských školách, podobne ako inde, budú od utorka 3 또 오해영 2회 다운로드. septembra musieť registrovať svoj príchod do školy pomocou prideleného čipu. Rovnako pri vybratí obedu budú musieť priložiť čip k čítačke a zaznamenať tak prevzatie obedu 에버레스트 다운로드. Na dotáciu na podporu k stravovacím návykom má dieťa nárok, ak sa zúčastní na vyučovaní a odoberie stravu. Štát vtedy na obed prispeje sumou 1,2 eura.  Náklady na obed sú však 1,45 eur pre žiakov prvého stupňa, 1,53 eura pre druhý stupeň 퀵타임 플레이어 다운로드. Rozdiel vo výške 0,25 respektíve 0,33 eura na deň platia zákonní zástupcovia.

REKLAMA
Knebl
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Školské jedálne žiadajú za september od rodičov príspevok na stravovanie vo výške okolo 30 eur a to do poskytnutia dotácie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 라이트룸6 다운로드. Následne sa z tejto sumy budú odpočítavať platby, ktoré by rodičia mali platiť v ďalších mesiacoch. Ako rýchlo sa im bude tento „kredit“ míňať, záleží od toho, ako budú dodržiavať pomerne prísne podmienky pridelenia dotácie na stravu. 

Deti musia byť na vyučovaní a odobrať obed

Dotácia bude poskytnutá iba v prípade, ak sa žiak zúčastní vyučovania a odoberie stravu future section on the other side of the border. Zákonný zástupca žiaka je povinný v prípade neúčasti na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť. Deti je možné odhlasovať najneskôr do 13:00 h (prípadne 14:00 h v niektorých jedálňach) deň vopred na nasledujúci deň.  

V prípade ak rodič žiaka  zo stravy neodhlási, alebo sa žiak zúčastní vyučovania, ale stravu neodoberie, rodič uhradí plnú výšku príspevku na stravovanie, teda okolo 1,5 eura. 

Podľa zverejnených usmernení z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň Free nursery rhyme download. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára a však tá bude spoplatnená v plnej výške. 

-th-

REKLAMA