Connect with us

Aktuality

Nový primátor a poslanci zložili sľuby. Zverejnené bolo meno prednostky

Published

on

Reklama
Reklama

Novozvolený primátor Piešťan Peter Jančovič a 17 poslancov mestského zastupiteľstva zložilo v piatok 7. decembra slávnostný sľub na ustanovujúcom rokovaní poslaneckého zboru, na ktorom sa zúčastnil aj župan Jozef Viskupič. Poslanci okrem metskej rady a komisií schválili aj plat primátora. Ten bude s 20 percentným navýšením oproti základu 3676 eur. Primátor po rokovaní povedal o prvej personálnej zmene na mestskom úrade. Novou prednostkou bude Denisa Bartošová, ktorá už piešťanský mestský úrad viedla za primátora Rema Cicutta. Nastúpiť by mala v prvom kvartáli budúceho roka, dovtedy bude úrad viesť dočasne mestská právnička Lívia Damboráková.

Peter Jančovič preberá insignie od končiaceho primátora Miloša Tamajku

Po zložení sľubov nasledoval príhovor novozvoleného primátora. „Stojím tu pred vami s pokorou uvedomujúc si vážnosť mandátu, ktorý mi občania nášho mesta zverili. Žijeme v meste plnom úžasných ľudí  a veľkého potenciálu rozvoja,“ povedal v úvode Peter Jančovič. Podľa jeho slov nie je sám, ale pred občanmi stojí so 17 poslancami. Obyvatelia svojou voľbou vytvorili tím. Novozvolený primátor absolvoval stretnutia so všetkými poslancami. „Tieto stretnutia vo mne zanechali pocit, že je tu tím osobností pripravených pracovať pre ľudí a pre mesto,“ povedal primátor. Obyvateľov vyzval, aby mali trpezlivosť a pochopenie pre  rozhodovania, ktoré nie vždy budú prichádzať ľahko. Rovnako poprosil odbornú verejnosť, ktorá má záujem o rozvoj mesta, aby pomohla.

Príhovor primátora Petra Jančoviča

Reklama

V ďalšom poslanci poverili Rema Cicutta ako poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípade, že tak neurobí primátor, alebo viceprimátor. 

Schválené bolo aj zriadenie a zloženie mestskej rady, o ktorom podľa slov primátora poslanci rozhodli v tajnom hlasovaní na pracovnom rokovaní. Hlasovanie  na zastupiteľstve tak bolo len formálnym aktom.  Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Jej členmi sa stali Iveta Babičová, Remo Cicutto, Jozef Drahovský, Andrej Klapica a viceprimátor Michal Bezák. Počet členov sa zníži zo 7 na 5, keďže zákon hovorí, že členov môže byť najviac jedna tretina počtu poslancov mestského zastupiteľstva a ich počet klesol z 21 na 17.

Schválené boli rovnako komisie mestského zastupiteľstva, ktorých počet klesol z 11 na 6. Po novom budú fungovať Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie (predseda A. Klapica), Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie ( predseda Remo Cicutto), Komisia pre školstvo, mládež a kultúru ( predsedníčka Iveta Babičová), Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch ( predseda Jozef Drahovský), Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie   predseda Martin Cifra) a Komisia na ochranu verejného záujmu (predseda Jozef Mičura). Komisie po novom majú deväť členov, z ktorých 3 až 4 sú poslanci MsZ. Ostatné miesta majú obsadiť odborníci, ktorí sa môžu na úrade ozvať so svojim záujmom pracovať v komisiách. Doplnenie mien by sa malo uskutočniť počas januárového rokovania MsZ.

Zastupiteľstvo tiež schválilo plat primátora. Na návrh viceprimátora Michala Bezáka bolo všetkými 17 poslancami odhlasované 20 percentné zvýšenie základného platu určeného zákonom (3063 eur) a primátor tak bude dostávať 3676 eur mesačne.  Na zastupiteľstve sa k tejto téme neviedli už žiadne diskusie, keďže poslanci si veci vydiskutovali na návrh Rema Cicutta už na neverejnom pracovnom rokovaní.

Na záver poslanci schválili tiež sobášiacich, ktorými okrem primátora budú Remo Cicutto, Martin Cifra, Andrej Klapica, Martin Valo a viceprimátor Michal Bezák.

Najbližšie sa zastupiteľstvo stretne už vo štvrtok 13. decembra, keď ho čaká rokovanie o rozpočte mesta i organizácií.

-th-

Populárne články