Úvod Aktuality Nový informačný leták je určený cyklistom i návštevníkom parku

Nový informačný leták je určený cyklistom i návštevníkom parku

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Nový informačný leták, obsahujúci text v slovenskom a anglickom jazyku, bude slúžiť pre orientáciu domácich i zahraničných cyklistov, ktorí z neho presne pochopia kadiaľ sa smie a naopak nesmie bicyklovať 비틀즈 노래 다운로드. Nájdu v ňom i alternatívnu trasu, vďaka ktorej môžu centrum mesta pohodlne obísť a možno i objaviť zaujímavé zákutia nášho mesta. Druhá časť ozrejmuje Parkový poriadok, ktorý by mal byť bezvýhradne dodržiavaný v priestoroch Mestského parku PC app. Leták vydalo Mesto Piešťany v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Rezort Piešťany a Piešťanským informačným centrom. 

rezort piestany A4 cyklo mapa park piestany web - 2

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Informačné letáky budú distribuovať mestskí policajti, ale k dispozícii budú aj na Mestskom úrade a v Piešťanskom informačnom centre.Parkový poriadok obsahuje 12 zákazov, ktoré by mali skultúrniť i spríjemniť pobyt v parku 쿵쿵쿵 다운로드.

Parkový poriadok zakazuje:
Odhadzovať odpad mimo nádob na to určených alebo inak znečisťovať, poškodzovať zeleň, stavebné prvky a príslušenstvo plôch zelene Ravenfield Beta 6.
Rúbať dreviny, lámať konáre, ničiť kvetinové záhony alebo kvety presádzať, či odcudziť.
Akokoľvek zasahovať do plôch zelene, vodných a spevnených plôch bez povolenia správcu 키위 닷컴 다운로드.
Vchádzať do parkov motorovým vozidlom okrem údržby, zásobovania, prevádzky a hliadok Mestskej a Štátnej polície, pokiaľ vykonávajú hliadkovú činnosť Download Choksan Electric 2.
Nechať voľne pobehovať psov a kúpať ich vo fontánach a jazierkach.
Vodiť psov na detské ihriská.
Hádzať kamene alebo iné predety do fontán a jazierok Super China download.
Kúpať sa vo fontánach a jazierkach.
Zakladať ohne a táboriť.
Bez súhlasu umiestňovať reklamné tabule, stánky, pútače.
Rušiť pokoj nevhodným hlukom Samurai Showdown 5.
Odchytávať, zraňovať a zsmrcovať chránené živočíchy nachádzajúce sa v parkoch, poškodzovať a ničiť ich biotopy.

rezort piestany A4 cyklo mapa park piestany web - 1

-lt/Zdroj a grafika: Mesto Piešťany/Foto: archív-

REKLAMA