Úvod Aktuality Navrhnite kandidátov na ceny primátora

Navrhnite kandidátov na ceny primátora

REKLAMA
Koberce Trend 16102021

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka vyzýva občanov a inštitúcie na podávanie návrhov na Cenu primátora Mesta Piešťany za rok 2015 Download Dougilty. Toto ocenenie je určené tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju v sociálnej, kultúrnej a environmentálnej oblasti v roku 2015.

IMG_1428_resize

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Návrhy, ktoré treba doručiť do konca januára (31.1.2016), musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2015 zrealizoval 유튜브 레드 pc 다운로드.

Nominácie treba zaslať na adresu  Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany a na obálku uviesť heslo „Cena primátora“ a názov príslušného oddelenia MsÚ (Oddelenie sociálnych a školských služieb – sociálne, Oddelenie sociálnych a školských služieb – kultúra, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta – ŽP) podľa druhu aktivít nominovaného subjektu alebo jednotlivca. Návrhy je možné odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ 인스타그램 이미지 다운로드.

Zdroj: www.piestany.sk Ilustr. foto: -lt-

REKLAMA