Úvod Aktuality Návrh rozpočtu dostanú na stôl prvé komisie už v pondelok

Návrh rozpočtu dostanú na stôl prvé komisie už v pondelok

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Prepracovaný návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2016 dostanú budúci týždeň na stôl ako prvé komisie pri Mestskom zastupiteľstve 애니콜 게임 다운로드. Jeho novú verziu už radnica zverejnila pri materiáloch na rokovania 타임스파이 다운로드. Hneď v pondelok 25. januára sa ním bude zaoberať až päť komisií, ďalšie rokovanie sú na pláne v utorok a stredu. Je teda možné, že finálna verzia, ktorá pôjde na zastupiteľstvo, bude mať ešte trochu inú podobu Download departure. V súčasnosti sa mesto nachádza v rozpočtovom provizóriu, pretože rozpočet na tento rok nebol schválený do konca roku 2015.

peniaze (2)Ako prvé zasadnú o 15-tej Komisia pre šport a rekreáciuKomisia pre financie a podnikanie masterpieces. O hodinu neskôr, o 16-tej má naplánovaný začiatok rokovania Komisia pre legislatívu a právo simple resume form. V malej zasadačke sa v pondelok uskutoční o 16,30 h aj zasadnutie Komisie pre výstavu a dopravu a posledným pondelkovým rokovaním je stretnutie Komisie pre životné prostredie o 17,00 h Respond 1994 18.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

 

 

Návrh rozpočtu mesta však majú v programe zväčša ako posledný bod, preto nie je ešte úplne jasné, ktorá z nich ho dostane stôl, respektíve odporučí ako prvá Movie Maker Korean edition. Okrem rozpočtu sa totiž budú zaoberať napríklad aj pripomienkami k Územnému plánu či Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2020 git 파일 다운로드. Zasadnutia komisií sú verejné a môžu sa ich zúčastniť aj obyvatelia mesta. Vystúpiť môžu v prípade, že s tým súhlasí predseda aj členovia 문명의 충돌 다운로드.

Ďalšie rokovania sa uskutočnia v utorok 26. januára, kedy bude od 15,30 h zasadať Komisia pre školstvo a mládež, v rovnakom čase sa stretnú aj členovia Komisie pre kultúru a názvoslovie a pol hodinu neskôr začne rokovať Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta 알함브라 궁전의 추억 8화 다운로드. Ako posledné sa rozpočtom budú zaoberať v stredu 27. januára Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie o 16-tej a o hodinu po nej rokuje Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok, ktorá má na programe iba tento jediný bod.

Mestská rada november (1)Mesto Piešťany je v súčasnosti v rozpočtovom provizóriu. Prvý návrh, ktorý zverejnila radnica začiatkom decembra, poslanci v predloženom znení neodobrili a po dohode s vedením mesta prerokovali jednotlivé položky na viacerých pracovných rokovaniach. Výsledkom týchto rokovaní by mala byť verzia, ktorú úrad predkladá komisiám. Ďalej sa ním ešte bude zaoberať Mestská rada a začiatkom februára aj Mestské zastupiteľstvo Mesta Piešťany.

Podľa návrhu programového rozpočtu by mesto malo v budúcom roku hospodáriť so sumou 22 223 363 eur na príjmovej strane, výdavky sú zatiaľ naplánované na 22 214 398 eur. Materiál obsahuje tabuľky s porovnaním čerpania jednotlivých programov od roku 2013, odhad roku 2015, návrh 2016, výhľad na ďalšie dva roky i slovný komentár.

-red-, Zdroj: www.piestany.sk

 

REKLAMA