Úvod Aktuality Na Slovensku horelo častejšie, v máji vypuklo až 832 požiarov

Na Slovensku horelo častejšie, v máji vypuklo až 832 požiarov

REKLAMA

Na území Slovenskej republiky vzniklo tento rok za mesiac máj 832 požiarov, ktorými bola spôsobená priama materiálna škoda vo výške 1 795 975 eur 노을 꿈 다운로드. V porovnaní s tým istým obdobím predchádzajúceho roka došlo k zvýšeniu počtu požiarov o 207 prípadov, avšak priama škoda bola nižšia o 1 260 965 eur 인스톨 쉴드 다운로드. Pri požiaroch boli usmrtené 3 osoby a 9 osôb bolo zranených. Oproti minulému roku klesol počet zranených o 11 osôb, naopak počet usmrtených sa zvýšil o jednu osobu Tigan download.

Najviac požiarov a zároveň najvyššie škody spôsobené požiarmi vznikli v máji 2017 v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V Bratislavskom kraji vzniklo 154 požiarov a výška škody dosiahla 359 750 eur, v Trnavskom kraji bolo zaevidovaných 143 požiarov so škodami vo výške 306 780 eur 교육방송 다운로드. V máji 2017 najčastejšie horelo v pondelok (144 požiarov) a utorok (138 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov bolo zaevidovaných v časovom intervale od 15 TimeSpy download. do 16. hodiny (77).

REKLAMA
Sheriff Taxi Piešťany
Dompek Pizza donaskova sluzba
PN Taxi
Knebl
Chlapci na panvici
Buenos pizza  burger

Vzhľadom na sledované odvetvia ekonomických činností najviac požiarov vzniklo pri nakladaní s odpadom (150). V tomto odvetví sa však škody v porovnaní rovnakým obdobím minulého roka znížili z 325 795 eur na 22 395 eur Monster Federation. Požiarovosť v máji 2017 výrazne ovplyvnilo aj bytové hospodárstvo, a to nielen počtom požiarov (115), ale aj výškou škody (646 540 eur), počtom usmrtených (3) a počtom zranených (4) Mamme game collection. Oproti máju 2016 sa počet požiarov znížil o 7 prípadov a počet zranených o 5 osôb, avšak výška škody vzrástla takmer 2,5 násobne a počet usmrtených sa zvýšil o 2 osoby 파이썬 강좌 다운로드.

V rodinných domoch vzniklo 45 požiarov so škodou 554 840 eur, dve osoby boli usmrtené. V bytových domoch bolo zaevidovaných 52 požiarov, pričom škody spôsobené týmito požiarmi predstavujú 38 240 eur, jedna osoba bola usmrtená a štyri boli zranené Download copytrans control center. Na požiarovosti sa taktiež významne podieľalo odvetvie cestnej dopravy, kde pri 93 požiaroch vznikli škody vo výške 410 420 eur a tri osoby boli zranené Download customs law. V porovnaní s vlaňajškom je bilancia požiarovosti v tomto odvetví priaznivejšia, nakoľko vo všetkých základných ukazovateľoch došlo k poklesu – v počte požiarov o 11 prípadov, vo výške škody o 49 140 €, v počte zranených o 7 osôb, strata na ľudskom živote v dôsledku požiaru v odvetví cestnej dopravy nebola zaznamenaná. Najviac horeli osobné a dodávkové automobily (74 požiarov), pričom najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo úmyselné zapálenie (19 prípadov) a iné prevádzkovo-technické poruchy (17 prípadov).

Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb, pričom v tejto kategórii evidujeme 430 požiarov, čo v porovnaní s vlaňajškom predstavuje nárast o 50 %. Z toho najväčší podiel tvoria požiare spôsobené následkom vypaľovania trávy a suchých porastov (87), manipulácie s otvoreným ohňom (82) a fajčenia (80). Úmyselne bolo založených 123 požiarov (o 14 viac ako vlani).

-TS Hasičský a záchranný zbor-

REKLAMA