Úvod Aktuality Moravany: V základnej aj materskej škole kompletne zrekonštruovali dátovú sieť

Moravany: V základnej aj materskej škole kompletne zrekonštruovali dátovú sieť

REKLAMA

V decembri minulého roka začala piešťanská spoločnosť Lombard s rekonštrukciou dátovej siete v Základnej škole s materskou školou v Moravanoch nad Váhom 실버라이트 영상 다운로드. Po mesiaci prác bola sieť v pondelok 29. januára oficiálne daná do užívania. Slávnostného prestrihnutia pásky sa zúčastnil riaditeľ školy František Glos, starosta obce Peter Hulman so svojím zástupcom Jánom Forgáčom, Martin Cifra zo zariadenia pre seniorov a predstavitelia spoločnosti Lombard Boris Nedorost a Tomáš Niščák. Program spestrili mladé tanečníčky zo školy Download a cinema.

REKLAMA
Knebl
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala deviatich tried a jednej špeciálnej počítačovej učebne website image in bulk. Ďalšia takáto učebňa by podľa starostu obce mohla byť zrealizovaná do konca letných prázdnin. „Vznikla nám počítačová sieť, ktorá je bezpečná a rýchla 삼성 갤럭시 앱 다운로드. Keď to porovnám s predchádzajúcim stavom, to vlastne nebola ani sieť, ale len štrukturované kabeláže vedúce do každej triedy, ktoré mali rôznych dodávateľov internetu Download cakewalk. Teraz sa sieť zjednotila, máme jedného dodávateľa a interakcia v prípade opravy bude veľmi rýchla,“ uviedol starosta Moravian nad Váhom Peter Hulman Download Aooni 3.0.

Zľava Peter Hulman, Boris Nedorost

Riaditeľ školy František Glos si spoluprácu s obcou ako zriaďovateľom pochvaľuje: „Táto škola je v obci jediná a je jej výkladnou skriňou GearFit Manager. Moravianska škola v minulosti patrili ku školám, ktoré mali prvé moderné zariadenia. To bolo v deväťdesiatych rokoch, dnes je už ale dvadsiate prvé storočie a tie zariadenia sú zastaralé href tag. Mali sme tu viacero poskytovateľov a na povale sme mali kvázi bludisko. Keď sa nejaké zariadenie pridávalo, kabeláž sa ťahala vonkajškom cez okná chocolate. Keď zapršalo či zafúkal vietor, internet vypadol. V súčasnosti je všetka kabeláž vedená vnútrajškom.“ 

Tomáš Niščák

Nákladnú optimalizáciu dátovej siete zrealizovala spoločnosť Lombard bezplatne Download Alice. „Ako spoločnosť sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť takejto realizácie. Celá sieť bola budovaná pre objekt školy a škôlky ako sponzorský dar. Snažili sme sa týmto spôsobom podporiť dlhodobejšiu spoluprácu a takisto dobrý zámer tejto obce,“ povedal technický riaditeľ spoločnosti Boris Nedorost.

Prechádzajúce riešenie nespĺňalo bezpečnostné, kvalitatívne ani technické nároky. Nevyhovujúce bolo aj z hľadiska požiarnej ochrany. „Zhodnotili sme stav infraštruktúry počítačovej siete vrátane všetkého príslušenstva. Na základe zistení bola navrhnutá kompletná rekonštrukcia, resp. výstavba novej siete vrátane pokrytia celej budovy bezdrôtovou sieťou. Účelom tejto siete má byť hlavne poskytnutie bezpečného a spoľahlivého riešenia pre prístup k jednotlivým výukovým softvérom, k internetu a všetkým ostatným zariadeniam bez zbytočných výpadkov alebo vynútených servisných zásahov, ktoré tu v minulosti boli na dennom poriadku. Sieť zároveň spĺňa najvyššie štandardy zachovania opatrení bezpečnosti a ochrany osobných údajov GDPR,“ prezradil Nedorost.

Základná škola s materskou školou v Moravanoch nad Váhom chystá v najbližšom roku modernizáciu kotolne, rekonštrukciu športového areálu a v apríli vybuduje pre deti zjednodušené golfové ihrisko.

František Glos

-vv-

REKLAMA