Connect with us

Aktuality

Mikuláš odmenil zdravotníkov, hasičov i policajtov

Published

on

Reklama
Reklama

Dobrovoľníci Materského centra Úsmev vo štvrtok v kostýmoch Mikuláša, anjela a čerta odmeňovali ovocím pracovníkov prvej línie.

Vďaka sponzorom mohli odovzdať zamestnancom Nemocnice Alexandra Wintera, n.o., zariadení sociálnych služieb (ZOS, ZOS Lumen, Jedálne, ZSS Domum, ZpS Vila Julianna), príslušníkom polície, mestskej polície, sociálnej poisťovne, MsÚ, hasičom, záchranárom, členom krízového štábu, ale aj pracovníkom pracujúcim na odbernom mieste na testovanie ochorenia covid-19 symbolický balíček ovocia, knihu o Piešťanoch, vianočné dekorácie a list, v ktorom ďakujú za ich namáhavú prácu.

Ospravedlňujú sa všetkým pracovníkom prvej línie, ktorých nestihli osobne navštíviť a poďakovať sa. Posielajú prostredníctvom internetu verejné poďakovanie.

Milí pracovníci prvej línie,

Reklama

ak čítate tento list, tak patríte medzi skupinu ľudí, ktorá sa nejakým spôsobom pričinila, aby ľudia ľahšie zvládali zložitú situáciu, ktorú nám priniesla pandémia COVID – 19. Pre nás rozhodne patríte medzi skupinu výnimočných ľudí.

Dovoľte nám vysloviť Vám veľkú vďaku za Vašu ochotu byť nápomocní tomu, aby procesy, ktoré museli zostať zachované aj naďalej fungovali, za Vašu prácu, ktorou ste minimalizovali chaos a paniku, za osobné nasadenie a otvorenosť vykonávať prácu nad rámec pracovných povinností, za to, že bola pomoc poskytnutá tomu, kto ju potreboval.

Veľmi si ceníme ľudskosť a empatický prístup s akým ste pristupovali k Vašej práci. Uvedomujeme si, že Vaša pracovná vyťaženosť zasahovala nielen do Vášho osobného voľna, ale aj rodinného života. Je nepopierateľné, že vysoké pracovné nároky a stres, s ktorým ste sa stretávali v poslednom období pri každodenných a neustále meniacich sa podmienkach Vás nielen fyzicky, ale aj psychicky vyčerpávali.

Týmto listom by sme Vám radi vyslovili vďaku a uznanie, za Vašu prácu a obetu. Tak ako sa traduje, že sv. Mikuláš chodil a obdarúval dobré deti, tak aj my by sme radi aspoň symbolicky obdarili Vás – dobrých ľudí / pracovníkov prvej línie, vitamínmi v prírodnej forme, aby ste mohli svoju prácu v zdraví vykonávať i naďalej.

 

Zdroj: Tlačová správa – MC Úsmev

Populárne články