Úvod Aktuality Mikuláš odmenil zdravotníkov, hasičov i policajtov

Mikuláš odmenil zdravotníkov, hasičov i policajtov

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Dobrovoľníci Materského centra Úsmev vo štvrtok v kostýmoch Mikuláša, anjela a čerta odmeňovali ovocím pracovníkov prvej línie Encloud.

Vďaka sponzorom mohli odovzdať zamestnancom Nemocnice Alexandra Wintera, n.o., zariadení sociálnych služieb (ZOS, ZOS Lumen, Jedálne, ZSS Domum, ZpS Vila Julianna), príslušníkom polície, mestskej polície, sociálnej poisťovne, MsÚ, hasičom, záchranárom, členom krízového štábu, ale aj pracovníkom pracujúcim na odbernom mieste na testovanie ochorenia covid-19 symbolický balíček ovocia, knihu o Piešťanoch, vianočné dekorácie a list, v ktorom ďakujú za ich namáhavú prácu image url.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Ospravedlňujú sa všetkým pracovníkom prvej línie, ktorých nestihli osobne navštíviť a poďakovať sa. Posielajú prostredníctvom internetu verejné poďakovanie 고전게임 슬램덩크 다운로드.

Milí pracovníci prvej línie,

ak čítate tento list, tak patríte medzi skupinu ľudí, ktorá sa nejakým spôsobom pričinila, aby ľudia ľahšie zvládali zložitú situáciu, ktorú nám priniesla pandémia COVID – 19 마왕의 사역마 다운로드. Pre nás rozhodne patríte medzi skupinu výnimočných ľudí.

Dovoľte nám vysloviť Vám veľkú vďaku za Vašu ochotu byť nápomocní tomu, aby procesy, ktoré museli zostať zachované aj naďalej fungovali, za Vašu prácu, ktorou ste minimalizovali chaos a paniku, za osobné nasadenie a otvorenosť vykonávať prácu nad rámec pracovných povinností, za to, že bola pomoc poskytnutá tomu, kto ju potreboval 47m 2 다운로드.

Veľmi si ceníme ľudskosť a empatický prístup s akým ste pristupovali k Vašej práci. Uvedomujeme si, že Vaša pracovná vyťaženosť zasahovala nielen do Vášho osobného voľna, ale aj rodinného života. Je nepopierateľné, že vysoké pracovné nároky a stres, s ktorým ste sa stretávali v poslednom období pri každodenných a neustále meniacich sa podmienkach Vás nielen fyzicky, ale aj psychicky vyčerpávali.

Týmto listom by sme Vám radi vyslovili vďaku a uznanie, za Vašu prácu a obetu. Tak ako sa traduje, že sv. Mikuláš chodil a obdarúval dobré deti, tak aj my by sme radi aspoň symbolicky obdarili Vás – dobrých ľudí / pracovníkov prvej línie, vitamínmi v prírodnej forme, aby ste mohli svoju prácu v zdraví vykonávať i naďalej.

Zdroj: Tlačová správa – MC Úsmev

REKLAMA