Úvod Aktuality Mesto žiadajú o dotácie vo výške 84 898 eur, v rozpočte je...

Mesto žiadajú o dotácie vo výške 84 898 eur, v rozpočte je suma 53 420 eur

REKLAMA

Mesto Piešťany požiadalo o dotácie v rôznych oblastiach celkovo 69 subjektov, ktoré chcú na rôzne projekty využiť 84 898 eur. Zo žiadateľov síce dvaja nestihli doručiť podklady v stanovenom termíne, ale 67 žiadosťami sa budú zaoberať komisie, primátor a poslanci 워너원고 제로베이스 다운로드. Obyvatelia mesta a podnikatelia mohli svoje žiadosti predkladať do 2. marca, pričom dotácie sú rozdelené v siedmich kategóriách. Spolu za všetkých sedem oblastí je v mestskom rozpočte určená suma 53 420 eur 8 miles download. O pridelení dotácie do výšky 1 000 eur rozhoduje primátor, žiadosti nad túto sumu posudzuje mestské zastupiteľstvo.

Na aktivity v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie žiada 23 subjektov sumu 30 499 eur Windows 7 ServicePack 1. V mestskom rozpočte je na tento účel vyčlenená suma 15 000 eur. O podporu aktivít v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít je vyčlenených 6 500 eur, no 20 subjektov žiada celkovo 26 609 eur. Dotáciu v oblasti zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia žiada 7 subjektov Download the descent icon. Celková výška žiadaných prostriedkov je 7 340 eur. Na tento účel je v rozpočte vyčlenených 6 640 eur. Na podporu charitatívnych, humanitárnych a sociálnych projektov je v mestskej kase vyčlenených 10 000 eur, pričom osem subjektov žiada sumu len mierne vyššiu, konkrétne 10 280 eur php 5.3.

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza donaskova sluzba
Buenos pizza  burger
Knebl
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany

Do oblasti školstva a vzdelávania je určená suma 6 640 eur, osem žiadateľov počíta na svoje projekty so sumou 5 620 eur. Na ekológiu a environmentalistiku žiadajú dva subjekty podporu vo výške 1 100 eur, vyčlenená je suma 2 000 eur. Len jeden subjekt žiadal podporu vo výške 3 450 eur v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja, kde je vyčlenená suma 6 640 eur poster print.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Eva Bereczová/Foto: archív-

REKLAMA