Úvod Aktuality Mesto žiadajú o dotácie vo výške 84 898 eur, v rozpočte je...

Mesto žiadajú o dotácie vo výške 84 898 eur, v rozpočte je suma 53 420 eur

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany požiadalo o dotácie v rôznych oblastiach celkovo 69 subjektov, ktoré chcú na rôzne projekty využiť 84 898 eur. Zo žiadateľov síce dvaja nestihli doručiť podklady v stanovenom termíne, ale 67 žiadosťami sa budú zaoberať komisie, primátor a poslanci 워너원고 제로베이스 다운로드. Obyvatelia mesta a podnikatelia mohli svoje žiadosti predkladať do 2. marca, pričom dotácie sú rozdelené v siedmich kategóriách. Spolu za všetkých sedem oblastí je v mestskom rozpočte určená suma 53 420 eur 8 miles download. O pridelení dotácie do výšky 1 000 eur rozhoduje primátor, žiadosti nad túto sumu posudzuje mestské zastupiteľstvo.

Na aktivity v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie žiada 23 subjektov sumu 30 499 eur Windows 7 ServicePack 1. V mestskom rozpočte je na tento účel vyčlenená suma 15 000 eur. O podporu aktivít v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít je vyčlenených 6 500 eur, no 20 subjektov žiada celkovo 26 609 eur. Dotáciu v oblasti zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia žiada 7 subjektov Download the descent icon. Celková výška žiadaných prostriedkov je 7 340 eur. Na tento účel je v rozpočte vyčlenených 6 640 eur. Na podporu charitatívnych, humanitárnych a sociálnych projektov je v mestskej kase vyčlenených 10 000 eur, pričom osem subjektov žiada sumu len mierne vyššiu, konkrétne 10 280 eur php 5.3.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Do oblasti školstva a vzdelávania je určená suma 6 640 eur, osem žiadateľov počíta na svoje projekty so sumou 5 620 eur. Na ekológiu a environmentalistiku žiadajú dva subjekty podporu vo výške 1 100 eur, vyčlenená je suma 2 000 eur. Len jeden subjekt žiadal podporu vo výške 3 450 eur v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja, kde je vyčlenená suma 6 640 eur poster print.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Eva Bereczová/Foto: archív-

REKLAMA