Connect with us

Aktuality

Mesto začalo verejné obstarávanie na lávku cez Dubovú pri Lodenici

Published

on

Reklama
Reklama

V marci informovala piešťanská radnica o získaní grantu 35-tisíc eur na realizáciu lávky cez Dubovú v lokalite Lodenice. V pondelok 15. apríla bola na mestskom webe zverejnená výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác „Lávka ponad potok Dubová a prístupové chodníky“ formou podprahovej zákazky. Záujemcovia môžu podať žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom do stredy 17. apríla do 16:30 h. Ponuky sa budú otvárať 3. mája.

[singlepic id=34099 w=520 h=340 float=center]

Predmetom podprahovej zákazky je zhotovenie oceľovej lávky pre peších a cyklistov prikotvenej k jestvujúcej nosnej konštrukcii mostu pomocou oceľových kotiev. Napojenie lávky na jestvujúce chodníky a cestu bude realizované vybudovaním nových chodníkov zo zámkovej dlažby a obrubníkov. Projektovú dokumentáciu k realizácii lávky spracoval Ing. Dezider Csenky v máji 2011. Predpokladaná hodnota zákazky je necelých 23-tisíc eur bez DPH.

Mesto Piešťany súťaž na dodávateľa stavby vypísalo už po druhý raz. Realizácia lávky bola na pláne už vlani. V auguste Mesto Piešťany  vypísalo súťaž, ktorá bola napokon zrušená. „V roku 2012 verejný obstarávateľ Mesto Piešťany zrušil použitý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou: „Lávka ponad potok Dubová a prístupové chodníky“, nakoľko predložené ponuky prevyšovali finančný limit použitého postupu zadávania zákazky,“ informovala Barbora Piovarčiová z piešťanského mestského úradu.  Predpokladaná lehota na dodanie stavby  je 60 dní od termínu začiatku určenom v zmluve o dielo.

Reklama

Autor: ht Foto: MsÚ Piešťany

Populárne články