Úvod Aktuality Mesto bude opäť oceňovať osobnosti a úspešných športovcov

Mesto bude opäť oceňovať osobnosti a úspešných športovcov

REKLAMA
Esesko

Tento rok sa bude opäť udeľovať Cena primátora mesta Piešťany vo viacerých oblastiach a najlepších športovci budú ocenení v ankete „Športovec roka 2018“ Download Acronis 2018. Návrhy na ocenenia môže posielať široká verejnosť.

Cena primátora mesta Piešťany sa udeľuje ľuďom, ktorí výrazne prispeli k rozvoju kultúrnej, sociálnej alebo environmentálnej oblasti v roku 2018. V kultúrnej oblasti sa ceny udeľujú v dvoch kategóriách a to Kultúrny počin roka a Kultúrna osobnosť roka. V oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej sa udeľujú ceny rovnako v dvoch kategóriách lg 유심 다운로드. Prvá  za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej, druhá má názov Filantrop roka. V environmentálnej oblasti sa cena udeľuje za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia Hancom Office 2007.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2018 zrealizoval. Termín podávania návrhov do všetkých troch oblastí je do 28 나쁜녀석들 악의도시 다운로드. februára 2019 na adresu Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany. Na obálku treba uviesť heslo „Cena primátora“ a názov oblasti, v ktorej navrhovaný subjekt či jednotlivec pôsobí Java 7 64-bit. Návrhy je možné odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.

Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič vyhlasuje anketu taktiež anketu  „ ŠPORTOVEC ROKA 2018“ v kategóriach najúspešnejší mládežnícky športovec – dorastenci do 18 rokov, najúspešnejší dospelý športovec, najúspešnejší kolektív a tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu Download Detective Conan.

Návrhy so stručným zdôvodnením treba rovnako zaslať na Mestský úrad do 28. februára 2019, konkrétne na Referát kultúry a športu. Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ 미드 식스 다운로드.

-red- Zdroj: Mesto Piešťany Ilustr. foto: -lt-

REKLAMA