Úvod Aktuality Lido bude chráneným územím, ale opekanie nezakázali

Lido bude chráneným územím, ale opekanie nezakázali

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Do južnej časti Vážskeho ostrova už nebudú mať automobily umožnený vjazd, zakázané bude táborenie aj nocovanie, ale spraviť si tam opekaču je aj naďalej povolené 넥서스5x 유심 다운로드.

Piešťanské mestské zastupiteľstvo schválilo návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Lido 다음 동영상 다운로드. Začne platiť 15 dní od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. Návštevníkov budú o nových právach a povinnostiach informovať tabuľky umiestnené pri vstupe do tejto lokality 범죄 도시 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Chránené bude iba územie od južného cípu Vážskeho ostrova približne po úroveň Hornej hate pri golfovom ihrisku. Západno hranicou je val a východnou tok Váhu 요리인류 키친 다운로드.

Na ploche s rozlohou 8,2 hektára bude zakázané vchádzať a parkovať s motorovými vozidlami, táboriť, nocovať ani tam voľne púšťať psi Go Program Zen. Nové pravidlá neplatia pre časť Lida medzi valom a Biskupickým kanálom. Cestička medzi Húpacím mostom a kynologickým areálom bola aj doteraz určená na voľný pohyb psov.

„Chceme, aby tam ľudia chodili, aby sa tam cítili dobre. Chceme, aby to nebolo parkovisko,“ povedal primátor Peter Jančovič počas diskusie k návrhu všeobecne záväzného nariadenia počas rokovania metského zastupiteľstva.

„Opekanie nie je zakázané,“ doplnil ho predkladateľ návrhu Marián Ondrišík z Odboru životného prostredia Mestského úradu Piešťany.

Samozrejmosťou je zákaz znečisťovania tohto územia odpadkami, ničenia rastlín a usmrcovania živočíchov. Lido z časti tvorí vŕbovo-topoľový nížinný lužný les. Tento typ patrí z faunistického hľadiska medzi najdôležitejšie biotopy na Slovensku.

Viaceré druhy vtákov žijúcich na tomto území patria k druhom európskeho významu. Spomedzi cicavcov sú vzácne netopiere. Na Lide zaznamenali výskyt až pitiach druhov. Obojživelníky zastupujú napríklad skokan štíhly a jašterica zelená.

Mesto sa na vyhlásení obecného chráneného územia dohodlo s majiteľmi dotknutých pozemkov. Val a brehy Lida sú majetkom štátu, v správe ich má Slovenský vodohospodársky podnik. Ostatné parcely s približnou výmerou 73 000 m2 vlastnia Slovenské liečebné kúpele Piešťany.

Text a foto: Martin Palkovič

REKLAMA