Úvod Aktuality Letisko Piešťany má nového riaditeľa

Letisko Piešťany má nového riaditeľa

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Primátor Mesta Piešťany informoval poslancov zastupiteľstva na rokovaní 26. septembra, že Letisko Piešťany má nového riaditeľa. Od začiatku septembra je ním Bohumil Klečák, ktorý zároveň pôsobí vo funkcii člena predstavenstva spoločnosti Download the 2019 calendar. Vystriedal dlhoročného riaditeľa Františka Vargu. Dôvodom zmeny sú kontrolné zistenia Dopravného úradu, podľa ktorého funkcia manažéra bezpečnosti letiska nemôže byť kumulovaná s funkciou riaditeľa letiska Tekken Tag Tournament 1 Download.

Primátor Peter Jančovič sa na zastupiteľstve nechal počuť, že akcionár letiska Mesto Piešťany nebolo informované o tejto zmene, keď sa plánovala 미인심계 다운로드. Rovnako mu prekážalo, že neprebehlo výberové konanie. Podľa stanov spoločnosti je menovanie riaditeľa v kompetencii predstavenstva.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Predstavitelia Trnavského samosprávne kraja ako majoritného akcionára hovoria, že kraj bol o tejto zmene informovaný osmc 다운로드. „Predstavenstvo Letiska Piešťany a.s. zmenou riaditeľa reagovalo na zistenia Dopravného úradu, podľa ktorého funkcia manažéra bezpečnosti letiska nemôže byť kumulovaná s funkciou riaditeľa letiska 토 도우 다운로드. Ing. František Varga doteraz zastával obe tieto funkcie súčasne. Dopravný úrad nariadil Letisku Piešťany, a.s., vysporiadať sa s touto skutočnosťou najneskôr do 30 인스타 다운로드. 8. 2019. Predstavenstvo spoločnosti, po vzájomnej dohode a so súhlasom pána Vargu rozhodlo, že bude naďalej zastávať len funkciu bezpečnostného manažéra letiska hp unix 다운로드. Do funkcie riaditeľa spoločnosti predstavenstvo zvolilo člena predstavenstva Bohumila Klečáka. Menovanie riaditeľa spoločnosti je v kompetencií predstavenstva 미확인 다운로드. O tejto zmene boli následne informovaní všetci akcionári Letiska Piešťany,“ reagoval na otázky ohľadom situácie na piešťanskom letisku župan Jozef Viskupič gpu tweak 다운로드.

Podľa jeho vyjadrenia sa výberové konanie na pozíciu riaditeľa uskutoční po dohode akcionárov.

-th-

REKLAMA