Úvod Aktuality Láka vás kariéra u polície? Ministerstvo rozbieha pomaturitné štúdium

Láka vás kariéra u polície? Ministerstvo rozbieha pomaturitné štúdium

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky otvára dvojročné pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostná služby – základná policajná príprava s možnosťou nástupu už od 18 rokov Full Windows. Cieľom tohto pilotného projektu je osloviť a pripraviť na službu v polícií mladých ľudí s potenciálom a to najmä absolventov stredných odborných škôl, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole. Práve táto skupina mladých, po zvýšení vekovej hranice prijatia od 21 rokov, nemá možnosť vstúpiť do služieb polície ps3 게임 다운로드.

Uchádzači musia byť bezúhonní a spoľahliví, mať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ktorými preveríme znalosť slovenského jazyka, fyzickú zdatnosť, ale i duševnú spôsobilosť 캐치미이프유캔 다운로드. Dlhodobo sa obsadenosť u polícií pohybuje okolo 92%, pretože splniť kritéria na prijatie do policajných služieb je náročné. Vzhľadom na charakter policajného povolania, nie je možné od našich požiadaviek upustiť Dude Simulator.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany
Knebl

„Štúdium otvoríme od septembra na Stredných odborných školách Policajného zboru v Pezinku a v Košiciach. Poslucháči získajú komplexnú teoretickú a praktickú prípravu na jednotlivé služby v polícií, s dôrazom na kondičnú prípravu, streľbu, sebaobranu a odborné činnosti java pdf 파일 다운로드. Absolvujú základný policajný výcvik a teoreticko-praktickú prípravu zo služieb poriadkovej, dopravnej, hraničnej a cudzineckej polície. Študenti nebudú v služobnom pomere, ale zámerom ministerstva vnútra je zabezpečiť im bezplatné vzdelanie a tiež ubytovanie a stravovanie japanese ime. Štúdium je považované za sústavnú prípravu na povolanie a rodičia majú nárok na prídavok na dieťa,“ informuje Silvia Keratová z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky water vango-based.

Úspešné ukončenie štúdia je vstupnou bránou do polície java ftp 파일 다운로드. Po zvládnutí prijímacieho konania do policajných radov môže byť absolvent ihneď zaradený do výkonu služby na základných policajných útvaroch Go free download. Informácie študenti získajú na školách, kde policajti propagujú túto formu štúdia. Všetky podstatné informácie sú aj na facebooku „staň sa policajtom“ a na stránke www.minv.sk/?pz-pomaturitne-studium nájdete kontaktný formulár 디시클리너 다운로드. Po jeho vyplnení bude uchádzačovi na e-mail zaslané tlačivo prihlášky a všetky potrebné informácie.

Prihlášku je potrebné poslať poštou do 31.07.2017 vybranú Strednú odbornú školu
• SOŠ PZ Fajgalská cesta 2, 902 22 Pezinok
• SOŠ PZ Južná trieda 50, 040 01 Košice

-TS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-

REKLAMA