Úvod Aktuality Kuchynský odpad začnú zbierať od augusta. Ročne to má stáť 380-tisíc eur

Kuchynský odpad začnú zbierať od augusta. Ročne to má stáť 380-tisíc eur

REKLAMA
Esesko

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v Piešťanoch začína od 1. augusta. Zabezpečovať ho bude spoločnosť Marius Pedersen, ktorá sa jediná prihlásila do súťaže, vývozom zo 110 stanovíšť dvakrát do týždňa 카3 한글자막 다운로드. Samospráva má za túto službu zaplatiť ročne približne 380-tisíc eur.

Koncom júla majú byť do všetkých lokalít v meste zberovou spoločnosťou umiestňované zberné nádoby o objeme 660 litrov hand pump. Hnedé nádoby na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pribudnú k stojiskám kontajnerov alebo k nádobám na separovaný zber. Spolu má byť v Piešťanoch  110 takýchto kontajnerov nx 9.0 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Mesto Piešťany oznámilo sa svojej webovej stránke občanom, v súvislosti so zákonnou povinnosťou zavedenia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, že každej domácnosti budú poskytnuté košík a vrecia určené na triedenie a zber Dungrid free download. Desaťlitrový košík a biodegradovateľné vrecia zelenej farby si obyvatelia môžu vyzdvihnúť na mestskom úrade cez bočný vchod do dvora z ulice Kukučínova od pondelka 19.7.2021, vždy v pracovných dňoch pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7.30 h do 11.30 h a od 12.30 h do 15.00 h a v stredu v čase od 7.30 h do 11.30 h a od 12.30 h do 17.00 h Park Jae-bum my last download.

„Na odovzdanie je v prvej fáze pre občanov pripravených 8-tisíc košíkov a 16-tisíc recyklovateľných vriec. Žiadame obyvateľov, aby s triedením kuchynského odpadu z domácností do príslušných košíkov a následne do zberných nádob začali až v termíne od 1.8.2021. Do košíka s vrecom je potrebné ukladať kuchynský odpad z domácnosti a po jeho zaplnení vrece následne umiestniť do zbernej nádoby o objeme 660 litrov hnedej farby, s vetracími otvormi nachádzajúcej sa na najbližšom stanovišti v lokalite bytových a rodinných domov. Po spotrebovaní poskytnutých vriec je domácnosť povinná si zabezpečiť ďalšie vrecia taktiež 100 % recyklovateľné na vlastné náklady,“ informovala radnica.

Dvadsaťpäť desať litrových vreciek vyrobených z kukurice stojí približne tri eurá.

V súťaži len jeden uchádzač

Mesto Piešťany vyhlásilo súťaž na zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Prihlásil sa do nej iba jeden uchádzač a to spoločnosť Marius Pedersen, ktorá v Piešťanoch už zabezpečuje zber komunálneho odpadu. Firma si v zmysle súťaže a následne uzavretej zmluvy bude do konca roka 2023 fakturovať za poskytnuté služby 921 480 eur. Ročne tak obyvatelia Piešťan zaplatia za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu približne 380 tisíc eur.

„Triedením biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu obyvatelia prispievajú k znižovaniu množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládke odpadov a k celkovému zlepšeniu životného prostredia. Informácie o spôsobe triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu budú mať domácnosti k dispozícii pri prevzatí košíka a vriec pri podpise preberacieho protokolu a formou harmonogramov vývozov distribuovaných do poštových schránok zberovou spoločnosťou,“ dodali predstavitelia samosprávy.

-th-/TS Mesto Piešťany Foto: Mesto Piešťany

REKLAMA