Úvod Aktuality Kuchynský odpad by mali v Piešťanoch začať zbierať do konca júna

Kuchynský odpad by mali v Piešťanoch začať zbierať do konca júna

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Aktuálne môžu ľudia nosiť kuchynský odpad na Zberný dvor mesta Piešťany. Do konca júna však musí samospráva zaviesť nový systém zberu tohto odpadu Download the 10-year financial statement. Ako to bude fungovať, vysvetľuje Odbor životného prostredia Mestského úradu Piešťany v periodiku Radnica informuje.

Od začiatku tohto roku musia mestá a obce triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (BRKO) 반헬싱 다운로드. Na jeho zavedenie majú samosprávy čas do konca júna tohto roku. Dovtedy platí prechodné obdobie, v rámci ktorého ministerstvo životného prostredia ešte neudeľuje pokuty web-Korean drafter.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad sú zvyšky jedál, potravín, ovocia, zeleniny, pečiva a obilnín. Ku kuchynským odpadom nepatria obaly znečistené potravinami, ale ani jedlé tuky a oleje Tomcat mass file.

Ak použitý kuchynský olej odovzdáte do žltej zbernej nádoby umiestnenej pred Centrom pomoci človeku na Ulici A. Hlinku 41 v Piešťanoch, pomôžete nielen životnému prostrediu, ale aj charite 모바일 댄싱오니 다운로드.

Do každej domácnosti na území mesta Piešťany plánuje radnica distribuovať nádoby – perforované košíky s vetracími otvormi a bio degradovateľné vrecia (100 % kompostovateľné, rozložiteľné) na ukladanie kuchynského odpadu (titulná fotografia je ilustračná, prevzatá z web stránky mesta Trnava).

Zároveň plánuje vytvoriť na celom území mesta 101 stanovíšť, kde budú umiestnené špeciálne zberné nádoby o objeme 660 litrov, označené zložkou odpadu, ktorá sa triedi a ktoré budú určené pre obyvateľov žijúcich v rodinných domoch a bytových domoch. Vývoz BRKO bude prebiehať v intervale dvakrát za týždeň, čo je 104 vývozov za rok.

„V súčasnosti radnica rieši verejné obstarávanie na nákup materiálu na zabezpečenie zberu BRKO z domácností a verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností na území mesta Piešťany, vrátane miestnej časti Kocurice,“ uvádza Odbor životného prostredia MsÚ Piešťany v periodiku Radnica informuje, ktoré si v elektronickej forme môžete prečítať na tejto adrese.

Zdroj: Radnica informuje Ilustr. foto: Mesto Trnava

REKLAMA