Connect with us

Aktuality

Kraj vybuduje prvý úsek Vážskej cyklomagistrály v Piešťanoch

Published

on

Reklama
Reklama

Výstavba 3,6 kilometra dlhého úseku medzi hranicou Trenčianskeho a Trnavského kraja a mostom v mestskej časti Piešťan Bodona by mala začať po ukončení a kontrole verejného obstávania koncom tohto leta a trvať asi štyri mesiace. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 490 tisíc eur, z ktorých len 5 % tvorí spoluúčasť kraja.
Trnavský samosprávny kraj uspel so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na vybudovanie prvej zo štyroch častí Vážskej cyklomagistrály na svojom území.
„Po nástupe do župy sme začali projektovať Vážsku cyklomagistrálu, ako jednu z nosných v našom kraji. Zvládli sme náročnú prípravu a o to viac si vážim, že sa nám podarilo získať takmer pol milióna eur z eurofondov na výstavbu jej prvého úseku na území Trnavského kraja, medzi hranicou kraja a Železným mostom v Piešťanoch. Som presvedčený, že podobne úspešní budeme aj v prípade ďalších troch plánovaných úsekov, a teda významne zlepšíme cyklodopravnú aj cykloturistickú infraštruktúru,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.
V rámci schváleného projektu bude vybudovaná, respektíve zrekonštruovaná cyklistická komunikácia. Pribudne aj doplnková cyklistická infraštruktúra, v rámci ktorej bude vybudované cyklistické odpočívadlo s altánkom, lavičkami so stojanmi na bicykle.
Jedným z hlavných cieľov trnavskej župy v oblasti cyklistickej dopravy je podpora udržateľnej mobility, ako aj cestovného ruchu. Vážska cyklomagistrála by mala tvoriť priame spojenie dôležitých priemyselných sídel, ako sú Piešťany, Horná Streda, Sereď a Hlohovec v celkovej dĺžke 60 kilometrov.
Kraj už podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok na úsek Sereď – Šúrovce, ktorá sa aktuálne nachádza v štádiu administratívnej kontroly. Pripravujú sa podobné žiadosti na úseky Šúrovce – Horné Zelenice a Horné Zelenice – Hlohovec. Tieto zámery schválili krajskí poslanci dňa 9. decembra 2020. V tejto súvislosti župa priebežne napreduje s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod cyklomagistrálou. Na jar tohto roka podpísala dve zmluvy na ich nájom so Slovenským vodohospodárskym podnikom.
Zdroj: Tlačová správa TTSK

Populárne články