Úvod Aktuality Kosenie majú pod kontrolou, ale chýbajú im arboristi

Kosenie majú pod kontrolou, ale chýbajú im arboristi

REKLAMA
Esesko

Mesto Piešťany pred časom zverejnilo na svojej internetovej stránke tlačovú správu Služieb mesta Piešťany pod titulkom „Kosenie v Piešťanoch podľa plánu“. K správe je priložená aj mapka, na ktorej kruhy znázorňujú oblasti, kde sú sústredené mestské pozemky a čísla či písmená, označujúce interval ich kosenia Download Blue Note. Pretože vysokú trávu vo svojom okolí si ľudia často všímajú a býva aj terčom sťažností, zaujímalo nás, či kosenie či starostlivosť o zeleň v Piešťanoch naozaj beží podľa plánu? Podľa manažéra Služieb kosenie zvládajú, no väčšie problémy im robí orez stromov, pretože ide o odborný zásah.

IMG_6068Manažér strediska verejnej zelene Služieb mesta Piešťany Andrej Cimbalík hovorí, že každý deň pri plnom nasadení techniky a personálu pokosia približne 3 hektáre trávnatých plôch 일빵빵 스토리가 있는 영어회화 다운로드. Zabezpečená je tiež kontrola, pretože na miesto kosenia, ktoré majú pridelené, pracovníkov s krovinorezmi, každodenne odváža majster. A. Cimbalík si myslí, že pri sťažnostiach na nepokosené plochy ide často i o pozemky, ktoré nie sú mestské, a tak nespadajú do ich údržby. „Počas sezóny evidujeme maximálne osem až desať podnetov od obyvateľov, niekedy sú to tí istí sťažovatelia,“ hovorí.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Príspevková organizácia Služby mesta Piešťany má v správe približne 85 hektárov verejnej zelene Hdd regenerator. Ide asi o 6 tisíc parciel. Najväčších ucelených plôch verejnej zelene je 31 a kosia ich v poradí podľa priloženej mapovej dokumentácie. Červeným sú označené lokality s poradovým číslom. Tento rok na nich prebieha už štvrtá kosba, momentálne končia kosenie na severe Piešťan. V jesennom období v tom istom poradí pokračuje zber lístia Pezna download. Príchodom jari sa pokračuje nasledovným poradovým číslom.

kosbaLokality označené A, B, C  sú kosené častejšie, nakoľko ide o centrum mesta. Prednostne sa starajú tiež o lokality v súvislosti so spoločenskými podujatiami a akciami, ako otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, čí kladenie vencov Automatic tee store. Tento rok ich už pokosili päťkrát.

Vlani boli Piešťany kosené celkom sedemkrát, vrátane zberu lístia. Jedno „kolečko“ kosenia trvá od štyroch do šiestich týždňov. Rýchlosť je pritom ovplyvnená najmä počasím, a to hlavne zrážkami (t.j. výška trávy, hustota trávy, vlhkosť, rosa, zjazdnosť terénu…) 카1 더빙 다운로드. Ďalšími vplyvmi sú technický stav kosačiek, kvalita a kvantita obsluhujúceho personálu. V arzenáli strediska verejnej zelene Služieb mesta Piešťany sa v súčasnosti nachádza 10 kosačiek a 15 krovinorezov.

fcfd719df1Na jedného obyvateľa Piešťan pripadá približne 30 m2 verejnej zelene 이혼서류 다운로드. Kvalifikovaný odhad ceny druhej kosby organizáciou Služby mesta Piešťany je 0,0305eur/m2. V odhade sú započítané mzdy pracovníkov, pohonné hmoty a servis strojov.

Väčší problém však manažér strediska vidí v údržbe stromov a kríkov, pretože ide o vysoko kvalifikovanú, odbornú a náročnú prácu, na ktorú im chýba dostatok špecialistov (arboristov) a techniky Windows Media Encoder. V súčasnosti evidujú okolo tisícky podnetov na orez stromov či kríkov. Pri ich riešení musia ale brať do úvahy najmä ohrozenie zdravia či majetku, preto žiada obyvateľov aj touto cestou o trpezlivosť. „Sme radi, ak nám ľudia oznámia havarijné stavy, kde zasahujeme okamžite. Napríklad minule sa nám prišiel priznať pán, že vrazil autom do stromu a zlomil ho,“ uvádza A 모뉴먼트 밸리 다운로드. Cimbalík.

IMAG0484Jednou z ďalších dôležitých povinností strediska v tomto období je aj polievanie. Pozornosť venujú najmä mladým stromom, kríkom, kvetinovým záhonom a mobilnej zeleni v kvetináčoch, ktoré polievajú prakticky denne. Trávniky zavlažujú iba v Sade Andreja Kmeťa, ostatným plochám musí stačiť dažďová voda, ktorej v poslednom období ubúda Guardians of the Galaxy. Najviac vlahy potrebujú kvety a mladé stromy. Tie tohtoročné musia mať napríklad korene neustále vlhké.

IMG_6106Ako vysvetľuje manažér strediska, i tu bývajú problémy často tam, kde ide o výsadby stromov a krov, ktoré nerobí mesto: „O tieto dreviny sa naša organizácia nestará. Kritické dotazy zo strany občanov však často končia u nás. Naše právomoci však neumožňujú takéto situácie riešiť.“

Podľa zákona totiž v niektorých prípadoch fyzické alebo právnické osoby, ktoré požiadajú o výrub, dostanú s rozhodnutím od orgánu ochrany prírody aj povinnosť náhradnej výsadby. Okrem toho im môžu kompetentné orgány uložiť i starostlivosť o ňu na dobu troch rokov.

Podmienky pre udržiavanie, výsadbu a ochranu verejnej zelene na území mesta Piešťany určuje tiež Všeobecne záväzné nariadenie o zeleni č. 2/2013 a kontrolu jeho plnenia má v kompetencii mesto a mestská polícia.

IMG_6104A. Drahovská, Zdroj: Tlačová správa, foto: www.piestany.sk, Služby mesta Piešťany, archív PNky, A. Drahovská

REKLAMA