Úvod Aktuality Koronavírus: Jednorazové rúška nepatria do separovaného odpadu

Koronavírus: Jednorazové rúška nepatria do separovaného odpadu

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Ak používate jednorazové rúška, alebo papierové vreckovky či rôzne filtre do textilných rúšok, po použití by ste ich mali vyhodiť do komunálneho odpadu 뫼신사냥꾼 다운로드. Informáciu zverejnil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako stanovisko pre samosprávy.            

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Hygienici v stanovisku odporúčajú  likvidovať použité rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad winhex 다운로드. Ľudia by tak nemali tento druh odpadu vhadzovať do nádob určených na separáciu (papier). Zároveň úrad odkazuje na štandardné postupy v zdravotníctve pre COVID – 19, ktoré pripravilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, a to osobitne pre zdravotníkov a osobitne pre verejnosť glass ball mp3. Podľa nich by sa mali použité rúška z domácností zabaliť do igelitového vrecka, tesne uzavrieť a vhodiť do koša.

Ako uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR (UVZSR), podľa najnovších poznatkov, ktoré boli publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) z 3 itus ingang computer. marca 2020 („Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID -19 virus“) neexistujú žiadne dôkazy o prenose vírusu COVID – 19 pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivosti Free Matrap. Tá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako pri komunálnom odpade.

„Na základe vyššie uvedeného a pri používaní ochranných pracovných prostriedkov pracovníkov (rúška a rukavice) nie je predpoklad rizika prenosu nákazy pri nakladaní s komunálnym odpadom touto formou,“ píše sa na stránke uvzsr.sk. Preto pri domácom použití nie je dôvod s použitým materiálom (rúška, vreckovky) nakladať inak ako s bežným odpadom, ktorý si nevyžaduje špeciálny postup uskladnenia. 

Vyhadzované rúška môžete pre istotu znehodnotiť

V niektorých médiách odznelo, že existuje riziko, že takto vyhodené rúška by mohli znovu použiť určité skupiny obyvateľstva. Možnosťou je, samozrejme, pri zachovaní odporúčaných postupov, napríklad z rúška opatrne odstrániť gumičky a tie odhodiť osobitne.

Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné vírusy, žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.

-red- Ilustr. foto: archív PNKy

Zdroje: Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR, Ministerstvo zdravotníctva SR

REKLAMA