Connect with us

Aktuality

Kompostáreň aj Zberné stredisko by mali byť spolu v bývalom Zväzarme

Published

on

Reklama
Reklama

Po schválení Mestským zastupiteľstvom v apríli tohto roku začína projekt vybudovania Kompostárne a presunu Zberného strediska mesta Piešťany do areálu bývalého Zväzarmu alebo Domu brannej výchovy pri letisku nadobúdať reálne kontúry. Projekt kompostárne by mal byť hotový do konca mesiaca a v rámci druhého kola rezortných výziev plánuje mesto získať peniaze z eurofondov. Presunu Zberného strediska napomohla nielen petícia obyvateľov, ale aj zmena zákona, podľa ktorej sa na takéto areály po novom vyžaduje Štúdia na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, takzvaná EIA (Environmental Impact Assessment), ktorú mesto na pôvodnú lokalitu spracovanú nemá.  Ak sa zámer podarí zrealizovať, obyvatelia „Kanady“ si tak môžu vydýchnuť, v ich susedstve sa kompostovať definitívne nebude.  

„O potrebe vybudovania kompostárne v Piešťanoch sa začalo rozprávať už v roku 2009. Mesto dalo vtedy vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá počítala s umiestnením kompostárne v lokalite Skleníkového hospodárstva Služieb mesta Piešťany v „Kanade“. Projekt v hodnote 2 661 333 eur bol však pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie dvakrát neúspešný a neskôr stratilo právoplatnosť aj vydané stavebné povolenie. S plánovanou výstavbou kompostárne v tejto lokalite sa navyše nestotožnili ani občania, ktorí proti tomuto zámeru protestovali aj prostredníctvom petície. Zamestnanci mestského úradu preto z iniciatívy vedenia mesta a poslaneckého zboru začali pátrať po iných, vhodnejších, lokalitách na umiestnenie kompostárne v Piešťanoch. Ako ideálny sa ukázal objekt bývalého Zväzarmu na Žilinskej ceste, ktorý mesto už dlhodobo, no bezvýsledne,  ponúkalo k odpredaju,“ uvádza na stránke mesta prednosta Eduard Strapatý.

Karty podľa neho na prelome rokov 2015/2016 zamiešali znova obyvatelia, ktorí tentokrát protestovali proti mestskému zbernému stredisku na Ulici pod Párovcami a žiadali o jeho presťahovanie. „Ich iniciatíva je navyše podopretá aj Územným plánom mesta Piešťany. Tento dokument potvrdzuje, že zberné stredisko nemá v tejto lokalite čo hľadať. Zámeru presťahovať zberné stredisko pomohol aj zákon. Legislatívne zmeny totiž ustanovili povinnosť vyhotoviť na zberné dvory (strediská) štúdiu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) Keďže sa v tomto procese dal očakávať odpor obyvateľov, rozhodnutie bolo jasné. Priradiť Zberné stredisko k projektu Kompostárne. S uvedenou myšlienkou sa stotožnilo vedenie mesta aj poslanci,“ pokračuje šéf úradu v príspevku.

zberny dvor3
Spoločným projektom by malo mesto dokonca ušetriť. „Zatiaľ čo starý projekt len pre výstavbu kompostárne v „Kanade“ počítal so sumou takmer 2 700 000 eur, ten nový spoločný by mal „zhltnúť“ sumu o 600 tisíc menšiu. Tým pádom sa mení aj spolufinancovanie. Zatiaľ čo po starom sa mesto malo na projekte spolupodieľať sumou 333 tisíc eur, po novom to už je len 150 tisíc eur,“ dopĺňa prednosta.

Reklama

Betónová plocha v piešťanskej Kanade, ktorú mesto vybudovalo pred dvoma rokmi za asi 200 tisíc eur by tak mohla byť využitá pre iné potreby alebo odpredaná verejnou súťažou spolu s pozemkom súčasného Zberného strediska.

Zdroj: www.piestany.sk – upravené, foto: www.piestany.sk, enviroportal.sk, archív PNky

Populárne články