Connect with us

Aktuality

Komisie majú na programe aj dotácie, najviac žiadostí prišlo na kultúru

Published

on

Reklama
Reklama

Komisie pri mestskom zastupiteľstve už začali rokovať o návrhoch na pridelení dotácie na rok 2016. Najväčšiu sumu v tomto roku podľa výzvy na dotácie mesto venuje do oblasti špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít, kde je v rozpočte naplánovaných 35 tisíc eur. Členovia Komisie pre kultúru a názvoslovie prerozdelia organizátorom kultúrnych podujatí 29 651 €. Vyššiu sumu na dotácie pre fyzické a právnické osoby získala komisia znížením ročného príspevku mesta pre Mestské kultúrne stredisko o sedem percent, čo predstavovalo viac ako 23 tisíc. Športovcom poslanci pridelili z rozpočtu 15 tisíc, pričom 80% má ísť na mládež. Charite a sociálnej oblasti  schválili zastupitelia sumu 10 tisíc eur. Väčšina komisií zasadne dnes a zajtra, na stôl dostali nieľkoľko desiatok žiadostí, najviac – až 29 prišlo na kultúru, najväčšiu sumu – viac ako 88 tisíc zasa požadujú športovci.

Oblasti školstva, stratégie a zdravotníctva dostali tak, ako každý rok, po 6640 eur a Komisia pre životné prostredie 1 700 eur. Tá už ako prvá už zasadla vo štvrtok 28. apríla a na stole mala požiadavky od OZ pri Strednej odbornej škole záhradníckej na Deň enviro hier v Botanickej záhrade (300 eur), ďalej Spojenej školy, ktorá žiadala 400 eur na revitalizáciu školskej záhrady a priľahlého okolia. Pre kastračný program mačiek na území mesta poslalo žiadosť dotáciu vo výške 700 eur Regionálne centrum Slobody zvierat Piešťany. Na necelých tristo eur vyčíslila podporu mesta Spojená cirkevná škola na lavičky do školského parku.

mestský úrad 2_resizeMaratón ďalších rokovaní začína v pondelok 2. mája od 15-tej. Na programe má  bod o dotáciách dnes aj Komisia pre financie a podnikanie, ktorá bude odporúčať rozdelenie až 35-tisíc. V minulosti táto položka slúžila na podporu prevádzkovania kúpaliska EVA piešťanským klubom vodného póla. V súčasnosti majú záujem o peniaze z dotačného systému okrem pólistov aj A&D SERVICE, ktorý poslal až dve žiadosti – jednu vo výške 1 260 pre chránenú dieľňu na kúpu mangľa a druhú v sume 472 eur na propagáciu krajčírstva. Prvý piešťanský pivovar žiada 5 tisíc eur na zriadenie požičovne lodí.

Reklama

IMG_5730_resize

Komisia pre šport a rekreáciu dostala na stôl až 17 žiadostí v celkovej sume viac ako 88 tisíc. O návrhoch na pridelenie financií bude rokovať tiež už dnes pri zasadaní o 15-tej hodine v malej zasadačke, pričom podľa zverejnenej výzvy mesta by sa dotácie mali rozdeliť systémom – 80 ku 20, tak až 12 tisíc z celkovej sumy by malo ísť na aktivity pre mládež. O príspevky žiadajú hokejisti, veslári, plavci, tenisti, atléti, futbalisti, hádzanári ale aj leteckí modelári, turisti či hráči badmintonu.

Zajtra sa uskutoční ďalšie kolo rokovaní k dotáciám –  Komisia pre kultúru a názvoslovie sa zíde o 15,30 h v malej zasadačke na II. poschodí, o poschodie nižšie v rovnakom času bude zasadať Komisia pre školstvo a mládež. O pol hodinu neskôr začína v utorok 3. mája i stretnutie členov Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie vo veľkej zasadačke MsÚ.

piest-festival-56-otovrenie-08Na kultúru, ktorá získala presunom peňazí z príspevku mesta pre MsKs sumu vo výške necelých 30 tisíc, poslalo svoje žiadosti najviac, až 26 subjektov v celkovej výške 67 646 eur. Členovia komisie môžu pri rozdeľovaní dotácií nad tisíc eur použiť aj novú metodiku – hodnotiaci hárok a predkladatelia dostali možnosť osobne obhájiť predložené projekty. Okrem organizátorov podujatí ako Dom umenia, mestská knižnica, Cinematik, City Fest, Young Art Show, Tradičné umelecké remeslá, a záujmových združení (FS Máj, Povoja, Čango, Coro Laudamus, Shams a i.) o podporu z tejto oblasti žiada aj Nadácia Adeli či dve miestne televízie – jedna na „live“ prenos bohoslužieb a druhá na reportáže z kultúrnych akcií.

Do školstva putovalo 12  požiadaviek v sume viac ako 14 tisíc prevažne z materských a základných škôl na území mesta, ale aj z mestskej knižnice, Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, Občianskeho združenia pri Strednej odbornej škole záhradníckej a C&M Languages.

Trinásimi projektmi z oblasti zdravotníctva, charity, humanitárnej a sociálnej oblasti, vyčíslenými na 22 672 eur prevažne od neziskových organizácií, záujmových a občianskych združení, sa bude zaoberať Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie. K dispozícii má dve položky – 10 tisíc na sociálne veci a 6640 eur na projekty zo zdravotníctva a ochrany zdravia.

12247899_1230201400339234_6557309134252889427_oViac informácií nájdete pri kliknutí na jednotlivé odkazy v článku. Okrem dotácií majú komisie na pláne aj ďalšie body programu, ako napríklad návrh na zmenu územného plánu. Všetky materiály na rokovanie jednotlivých komisií nájdete aj tu po rozkliknutí ich názvu a dňa rokovania.

Stanoviská komisií k dotáciám majú však len odporúčací charakter a o použití peňazí v závere rozhoduje primátor Miloš Tamajka a mestské zastupiteľstvo, ktorí sa s návrhmi komisie môžu, ale aj nemusia stotožniť.

-red-, ilustr. foto: archív PNky

Populárne články