Úvod Aktuality Deň rodiny oslavovali aj v Piešťanoch – príjemné podujatie neprekazil ani dážď

Deň rodiny oslavovali aj v Piešťanoch – príjemné podujatie neprekazil ani dážď

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Centrum pomoci pre rodinu sa už desiaty krát zapojilo do organizovania Dňa rodiny. Pripojilo sa k spoločnej snahe dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti a podporiť hlavné motto tohtoročných osláv Dňa rodiny: “V obci i meste rodina na prvom mieste” 애프터스쿨 뱅 다운로드. Deň rodiny sa uskutočnil v Trnave po 10. krát v nedeľu 26. mája v areáli u jezuitov a v Piešťanoch prvý raz v nedeľu 23. júna v areáli Cirkevnej spojenej školy na ulici Pod Párovcami 내부자들 오리지널 다운로드. Navštívilo ho približne 300 účastníkov.

Piešťanská pobočka Centra pomoci pre rodinu pripravila Deň rodiny v spolupráci s  Cirkevnou spojenou školou v Piešťanoch a Farnosťou sv 프렌즈 전시즌 다운로드. Štefana. Dopoludňajšiu časť programu po skončení svätej omše s procesiou pripravila Cirkevná spojená škola v Piešťanoch. Jej žiaci predviedli svoje tanečné i spevácke umenie a deti sa zabavili tiež pri fyzikálnych pokusoch Download avplayer. V kostole sv. Štefana sa predstavili žiaci, ktorí navštevujú piešťanské elokované pracovisko ZUŠ Vrbové. Ako hostia vystúpili deti zo ZUŠ Hlohovec v rámci  husľového koncertu „Music no limit“ pod vedením Ernesta Dömeho 패션시티 mr 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Popoludňajšiu časť programu v réžii Centra pomoci pre rodinu odštartovali príhovory primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča, riaditeľky pobočky Centra pomoci pre rodinu v Piešťanoch Lucie Drábikovej, správcu farnosti sv 해피 메리 다운로드. Štefana kráľa v Piešťanoch vdp. Branislava Popelku a riaditeľa Centra pomoci pre rodinu v Trnave, jezuitu Mateja Kasana, SJ.

Primátor Peter Jančovič oslavoval v deň podujatia narodeniny, a tak sa jedna kytica ušla aj jemu.

 

Stredné školy zabodovali kyticami, medovníkmi i robotmi

Svoje stánky, workshopy i možnosti štúdia účastníkom priblížili riaditeľky SOŠ záhradníckej v Piešťanoch Eva Stručková, SOŠ Rakovice Mária Múdra, a pedagógovia z SPŠE elektrotechnickej a SOŠ obchodu a služieb na Mojmírovej Markdown Editor.

Michal Klč a Andrej Klapica priblížili dielo exallievov na Slovensku, postavu saleziána Titusa Zemana i málo známu návštevu Matky Terezy v Piešťanoch, priblíženú v minulosti aj prostredníctvom divadelnej hry hand simulator 다운로드. Účastníkov zaujalo vystúpenie detí a pedagógov zo Spojenej školy v Piešťanoch a koncert rodiny Hlbockých. Program moderovala Barbora Piovarčiová pads 9.3 다운로드.


Veľký záujem bol o workshopy stredných škôl – aranžovanie a viazanie kvetov, lepenie a zdobenie medovníkov, malé roboty, maľovanie na tvár, dielničky pod vedením sestričiek NODAM 사랑의 불시착 1화 다운로드.

Pripravený bol aj fotokútik s originálnymi doplnkami, v ktorom sa mohli účastníci zapojiť do súťaže o vstupenky na kultúrne vystúpenia Domu umenia v Piešťanoch a Divadla Jána Palárika v Trnave. Pre najmenšie deti bol pripravený skákací hrad, trampolína, a viaceré stanovištia, kde si mohli vyskúšať svoje zručnosti a tiež chodník „Zdravé nôžky“, kde mohli naboso chodiť po rôznych typoch povrchu. Program bol kvôli silnému dažďu skrátený, plánované ukážky práce policajtov a dobrovoľných hasičov nebolo možné realizovať.


Akcia bola realizovaná s podporou

TTSK, Mesta Piešťany, Plantexu, Bufetu Dino Sĺňava, Pekárne Drahovce, Záhradného centra Charvát, Rady rodičov pri CSŠ, Domu umenia Piešťany, Divadla Jána Palárika v Trnave, Exallievov Don Bosco, MH Repro Hanic, HPA s.r.o., farníkov Farnosti sv. Štefana v Piešťanoch, Školských sestier de Notre Dame,  Materského centra Úsmev, KDH Piešťany, rodín Rakúsovej, Daniškovej, Matyšákovej, Holkovej a mnohých iných.

 

Lucia Drábiková Foto: -th-

 

REKLAMA