Úvod Aktuality Coca-Cola HBC otvára 2. kolo grantového programu, regiónom venuje 16 000 eur

Coca-Cola HBC otvára 2. kolo grantového programu, regiónom venuje 16 000 eur

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, vyhlasuje v spolupráci s Trenčianskou nadáciou už 2. kolo grantovej výzvy Coca-Cola pre región Windows 7 Defender. Rozširuje jej geografické vymedzenie a je pripravená podporiť ďalšie prínosné projekty pre región sumou viac ako 16 000 eur. V prvej fáze bola podporená záchrana 3 najohrozenejších objektov hradu Tematín pred kolapsom, etnologické múzeum v Lúke, Fitpark v Modrovej, časomiera na štadióne v Lúke či nové cykloturistické trasy pod Tematínom – 1 잭스미스 게임 다운로드. kolo grantového programu prinieslo 5 zmysluplných projektov, ktoré pomáhajú zvýšiť kvalitu života v regióne. Zasiahnu viac ako 40 000 ľudí ročne a na ich realizácii sa podieľalo viac ako 80 dobrovoľníkov One Fun Man 2 5.Cykloklub_malovanie_stvorca_3

„Spoločnosť chce cez zrealizované projekty pomôcť obyvateľom významného regiónu Slovenska, udržať jeho existujúce a napomôcť vytvoriť nové zdroje na zvyšovanie kvality ich života, “ hodnotí grantový program Alena Karasová, správkyňa Trenčianskej nadácie 한국 가요 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„V 2. kole grantového programu sme rozšírili geaografické vymedzenie potenciálnych žiadateľov o 4 obce. Veríme, že pokračovanie programu prinesie ďalšie zaujímavé projekty, ktoré zanechajú výraznú pozitívnu stopu v regióne,“ opisuje zmeny Marian Pavelka, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Premiere Pro cs5.FitPark_ Modrova

Projekt môžete prihlásiť v nasledovných oblastiach:
• kultúra a umenie v zmysle budovania dlhodobých hodnôt pre región (napríklad záchrana a budovanie zázemia kultúrnych pamiatok),
• turizmus a cestovný ruch v zmysle otvorenia regiónu návštevníkom (napríklad budovanie turistických chodníkov, cyklotrás, sprístupnenie pamiatok),
• výchovno-vzdelávacie aktivity v zmysle zvyšovania angažovanosti obyvateľov regiónu (napríklad propagácia výnimočného prírodného bohatstva, propagácia histórie),
• ochrana životného prostredia (napríklad ochrana vodných zdrojov, údržba chránených území, záchrana chránených živočíchov),
• voľný čas v zmysle podpory aktívnych miestnych iniciatív (kultúrno-spoločenské aktivity, športové aktivity) Download DeadRising 3.

O úspechu projektov rozhodne nezávislá grantová komisia, ktorej budete môcť projekty osobne predstaviť. Ak váš projekt zaujme, budete mať takmer pol roka na jeho realizáciu Korean invoice form. Projekty je potrebné zacieliť na vekovú skupinu 12+.

Komisia hodnotí prínos pre región, udržateľnosť aj potenciál projektu.

Prihlásiť projekty môžete do konca marca China Clas download. O úspechu projektu rozhodnú kritériá ako prínos pre miestnu komunitu a rozvoj komunitného života, miera zapojenia dobrovoľníkov a participácie verejnosti, udržateľnosť alebo potenciál projektu, miera zviditeľnenia regiónu, potenciál pre propagáciu projektu a efektivita vynaložených prostriedkov Samurai Showdown 4. O grant môžu žiadať mimovládne organizácie, organizácie s inou právnou formou, neformálne skupiny obyvateľov a individuálni žiadatelia (18 +) 영어 오디오북 다운로드. Žiadatelia, ktorých projekt bol v 1. kole grantového programu podporený, sa v 2. kole nemôžu uchádzať o grant s rovnakým projektom. Chceme tým podporiť originálny prínos projektov pre región.

Kvalitne spracovaná žiadosť zaváži

Ak viete o projekte, ktorý si zaslúži podporu, môžete sa zúčastniť krátkeho seminára, kde sa dozviete ako ho zostaviť v súlade s grantovou výzvou a pripravíme vás na jeho projektové a finančné riadenie. Seminár sa uskutoční 21. februára 2017 v priestoroch Trenčianskej nadácie v Trenčíne. Trenčianska nadácia vám rada odpovie na akékoľvek otázky týkajúce sa oficiálnej žiadosti o grant. Všetky potrebné kontakty a info nájdete na http://www.trencianskanadacia.sk/programy-a-projekty/coca-cola-pre-region/grantova-vyzva.

-TS Coca-Cola pre región-

REKLAMA