Úvod Aktuality Voľby 2018: Čo viete o primátorských kandidátoch? Ponúkli sme im možnosť zverejniť...

Voľby 2018: Čo viete o primátorských kandidátoch? Ponúkli sme im možnosť zverejniť životopisy, nie všetci to využili

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Komunálne voľby nás čakajú už v sobotu 10. novembra. Obyvatelia sa budú rozhodovať medzi deviatimi kandidátmi. Ak sa chcú správne rozhodnúť mali by vedieť viac o kandidátoch a mali by ich poznať. Oslovili sme preto všetkých deviatich s ponukou zverejnenia bezplatného osobného predstavenia,  kde mohli napísať o sebe a o dôvodoch  kandidatúry a štruktúrovaného životopisu zameraného na profesnú oblasť.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

 

1. Roman Chudý, Mgr gta san andreas 다운로드., 49 r., advokát, nezávislý kandidát

Neposlal s ospravedlnením pre časovú zaneprázdnenosť.

 

2. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 35 r., environmentalista, nezávislý kandidát

Som rodený Piešťanec a veľmi mi záleží na našom meste. V končiacom sa volebnom období pôsobím ako poslanec Mestského zastupiteľstva a predseda Komisie pre životné prostredie. Z tejto pozície som sa snažil pre obyvateľov mesta a samotné mesto Piešťany spraviť maximum a keďže prácu poslanca človek vykonáva popri zamestnaní, obetoval som veľa voľného času pre zlepšenie života v Piešťanoch a rozvoj mesta 리버스월드 다운로드. Avšak pociťujem, že ako primátor môžem spraviť pre mesto a obyvateľov oveľa viac. Viem že ak spojím moje predstavy o meste Piešťany s entuziazmom a energiou ktorú v sebe mám, dokážem spraviť veľa. Piešťany v mnohých oblastiach zaostávajú za okolitými mestami a pritom majú veľký potenciál, ktorý je treba správne uchopiť. Všetky kroky, ktoré ako primátor urobím, budú viesť predovšetkým k tomu, aby sa ľuďom v Piešťanoch žilo lepšie a aby Piešťany patrili medzi naj mestá na Slovensku.

Peter Jančovič na žiadosť o zaslanie detailnejšieho štruktúrovaného životopisu zameraného na profesnú oblasť nereagoval Letters Century program.

 

3. Miroslav Juriš, Ing., 51 r., programátor, analytik, Ľudová strana Pevnosť Slovensko

Keď ma vedenie v Piešťanoch sídliacej Ľudovej strany Pevnosť Slovensko oslovilo ohľadom kandidatúry na primátora, dôkladne som o všetkom premýšľal. Po niekoľkých dňoch som návrh prijal, pretože len kritizovať pomery v našom meste nestačí. Je potrebné aktívne sa zasadiť o zmenu k lepšiemu.
Ako primátor urobím všetko preto, aby v meste čo najlepšie fungovali základné veci: škôlky, školy, starostlivosť o seniorov, cesty, parkovanie, doprava, bezpečnosť v uliciach 아크로니스 트루이미지 2014 다운로드. To je to najdôležitejšie. Dobrým hospodárením znížim dlh mesta, ktorý dnes bráni jeho rozvoju. Po znížení dlhov nastane čas na rozvojové projekty, ako sú nové zariadenia pre seniorov, či plaváreň.
Mám v kampani dve základné heslá: „Na prvom mieste Piešťanci“ a „Piešťany – dobré mesto pre život“. Ak získam dôveru voličov, tieto heslá v našom meste naplním reálnymi činmi.

4. Stanislav Polonský, Ing bad guy., 69 r., hospodárstvo, medzinárodný obchod, medzinárodné
vzťahy, Národná koalícia

Milé Piešťanky, milí Piešťanci, želám vám a vašim rodinám pevné zdravie a pohodu. Uchádzam sa o vašu priazeň ako kandidát na primátora nášho mesta. Služba vám a mestu je prvoradá. Mojou ambíciou je vniesť do vedenia mesta a mestského zastupiteľstva dôveryhodnú a konštruktívnu spoluprácu. Pričiním sa o čulú komunikáciu s vami a podchytenie vašich námetov na rozvoj mesta. Budem prispievať k poriadku, slušnosti a efektívnosti v činnosti MsÚ a MsZ, aktívne rozvíjať vzťahy s podnikateľmi, prispievať k vyhľadávaniu pracovných príležitostí, presadzovať starostlivosť o rodiny, rozširovanie siete kvalitných seniorských domov, podporovať zámer výstavby novej nemocnice, podporovať rozvoj turizmu a mesta ako medzinárodnej kongresovej destinácie, iniciatívne riešiť skvalitnenie verejnej infraštruktúry, ochranu architektonických hodnôt, upravenosť mesta, komunikovať s majiteľmi kúpeľov, dbať o budovanie zariadení na športové vyžitie a výchovu talentov 일루전 다운로드.

5. Zuzana Svrčeková, Ing., 42 r., materská dovolenka, nezávislý kandidát

Pochádzam z rodiny, ktorá bola odjakživa spätá s Piešťanmi, u nás doma sa neustále o ich možnostiach diskutovalo a najmä sa veľa v ich prospech vykonalo. Poučená touto rodinnou históriou viem, že nič nie je nemožné. Chcem nadviazať na všetko dobré, čo robilo z Piešťan jedinečné mesto, ale chcem, aby Piešťany mali aj rovnako slávnu budúcnosť 콘에어 다운로드. To nebude možné bez moderného riadenia, základom ktorého je komunikácia, ktorá otvára široké možnosti, o čom som sa sama počas mnohých rozhovorov presvedčila. Do riadenia mesta chcem vniesť ženskú diplomaciu. Prichádzam s novým tímom a so silným sociálnym programom, progresívnou koncepciou cestovného ruchu, efektívnym riešením dopravy, rozvojom kultúry a športu a novými investíciami do mesta. Ponúkam Piešťanom primátorku, ktorá je odhodlaná tvorivým spôsobom rozhýbať stojaté vody a realizovať svoje plány pre lepšie a modernejšie Piešťany 트윈폴리오 다운로드.  

Životopis neposlala a  na dodatočnú otázku či pošle, nereagovala.

 

6. Miloš Tamajka, M.B.A., 42 r., primátor mesta Piešťany, nezávislý kandidát

Na ponuku nereagoval.

7. Martin Valo, 54 r., zástupca primátora mesta Piešťany, nezávislý kandidát

Na ponuku reagoval vyjadrením záujmu, na zverejnenie nič neposlal.

 

8. Samuel Vavrík, Ing., 33 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

Moje meno je Samuel Vavrík, narodil som sa presne pred 33 rokmi v meste Piešťany 슈퍼버니맨 pc 무료 다운로드. Vyštudoval som vysokú školu v Nitre, presnejšie Technickú fakultu so zameraním doprava, dopravné stroje a zariadenia. Pracujem od 15 rokov a môžem smelo povedať, že som mal toho najlepšieho učiteľa akého si človek môže v živote priať, môjho Otca. Podnikám v automobilovom odvetví v meste Piešťany. Kandidujem na post primátora mesta Piešťany, pretože to z viacerých dôvodov tak cítim. Jedným z dôvodov môjho cítenia a zároveň presvedčenia je, že mesto Piešťany akútne potrebuje RE-ŠTART tak ako počítač. Mesto potrebuje nový zmysel, zavedený mladou krvou a energiou 카티아 도면 다운로드. Chcem pracovať, pretože som tak bol vedený od detstva. Jedine poctivou prácou a odhodlaním, dokáže mesto Piešťany byť zdravým mestom pre každého z nás. Túžim byť viac v teréne ako v kancelárii, tam budem sedieť až vtedy, keď pomôžem mestu dobehnúť zanedbané investície.

9. Pavol Vermeš, JUDr., PhD., 54 r., právnik, nezávislý kandidát

Volám sa Pavol Vermeš a tretím rokom pôsobím vo funkcii vedúceho Právneho a klientského oddelenia Mestského úradu v Piešťanoch.
Vo verejnej správe pôsobím bezmála dvadsať rokov, či už v štátnej správe alebo samospráve v rôznych postoch a stupňoch riadenia. Popri týchto činnostiach som vykonával a vykonávam pedagogickú činnosť, prednášam správne právo a správne konanie, čiže oblasť , ktorú aj aktívne vykonávam. To znamená, že som plne kvalifikovaný na výkon vo verejnej správe, či už na poli štátnej správy alebo samosprávy. To, že v týchto oblastiach v samotnom riadení a výkone samosprávnych funkcií mame značné nedostatky a rezervy, čo oslabuje samotný výkon orgánov samosprávy. Málokto si dnes uvedomuje daný stav, mestá a obce vykonávajú viac štátnej moci ako štát samotný. To znamená, že tlak na výkon týchto činností, pri limitovanom rozpočte kladie značné nároky na personálne obsadenie. Len kvalifikovaný odborník, vie účinne naplniť svoj volebný program. Dobre nastavený systém v značnej miere vie eliminovať korupciu, je to na prospech výkonu samosprávnych funkcií, mesta a samotného občana.

-red-

REKLAMA