Úvod Aktuality Čestné občianstvo in memoriam udelí mesto pplk. Ábelovi v auguste

Čestné občianstvo in memoriam udelí mesto pplk. Ábelovi v auguste

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Primátor mesta bude udeľovať Čestné občianstvo in memoriam Podpolukovníkovi Vojtechovi Ábelovi v piatok 26. augusta o 14,00 h v zasadačke radnice. 

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Podplukovnik Vojtech Ábel bol tunajším rodákom, pochádzal z rodiny, ktorá mala v Piešťanoch dávny pôvod 토크온 모바일 다운로드. Vynikol už v období 1. Československej republiky ako dôstojník – technický špecialista technickej zbrojnej služby Československej armády Zumba Dance Download. Po vzniku Slovenského štátu – neskôr Slovenskej republiky pracoval na Ministerstve národnej obrany. Najdôležitejším a najvýznamnejším obdobím v jeho živote ako dôstojníka, je zapojenie sa do prípravy Slovenského národného povstania (materiálna a technická príprava – organizácia presunu technického materiálu a pohonných hmôt do centra povstania, Banskej Bystrice) a jeho účasť v povstaní 애플 리케이션 다운로드.

Boli to kontakty s Dr. Vavrom Šrobárom, jeho pôsobenie v centre povstania, pôsobenie no pozícii prednostu automobilovej služby Vojenskej obrannej oblasti 1 갤럭시 s7 유심 다운로드.  Po porážke povstania sa zúčastnil ústupu do hôr, bol zajatý Nemcami, no podarilo sa mu ujsť. Napokon bol na základe udania zatknutý v Piešťanoch príslušníkmi Hlinkovej gardy mameppkgui 다운로드. Po odovzdaní nemeckej bezpečnostnej polícii a nel’udských výsluchoch bol uväznený v koncentračnom tábore v Mauthausene, kde bol začiatkom apríla 1945 popravený (presný dátum nie je známy, úradne bol stonovený na 1 Download code without integrity check. aprilo 1945).

5027ed6b76V Piešťanoch je po pplk voice recording. Voitechovi Ábelovi pomenovoná ulica. V tomto roku si pripomenieme 105. výročie jeho narodenia.

Čestné občianstvo mesta Piešťany mu bolo udelené in memoriam za odvahu, statočnosť a nasadenie života pri Slovenskom národnom povstaní 엔드노트 무료 다운로드.

Balneologické múzeum si túto osobnosť pripomenulo v roku 2011 (25. augusta – 31. októbra 2011) výstavou „Známy – neznámy pplk. Vojtech Ábel / Tragický osud vojaka“ pri príležitosti 100 Download 1q84. výročia jeho narodenia. Jeho dcéra pani Naďa Mikolášiková do Balneologického múzea darovala predmety i dôležité dokumenty k jeho životu a pôsobeniu ako dôstojníka československej a slovenskej armády, ktoré zaradili do zbierkového fondu a odborného archívu múzea Godfather 2.

Zdroj: ww.piestany.sk, archív PNky, Balneologické múzeum

REKLAMA