Úvod Aktuality Bazén mesto chce, ale so zárukou za pozemok

Bazén mesto chce, ale so zárukou za pozemok

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Rozhodovanie o predaji pozemku pod výstavbu plavárne spoločnosťou bazénprojekt s.r.o rozdelilo včera, vo štvrtok 27. mája, poslancov Mestského zastupiteľstva počas rokovacieho maratónu v knižnici na dve časti. Jedna skupina bola „odvážnejšia“ a podporovala myšlienku schváliť predaj pozemku za euro len s dôverou v slová zástupcu investora Oskara Gaála, druhá zvolila opatrnejší prístup a vyžadovala za pozemok bankovú záruku 300 tisíc eur do kolaudácie stavby hd 영화 다운로드. Väčšinou hlasov nakoniec zastupiteľstvo schválilo menej riskantnú verziu. Výstavbe bazéna tak poslanci dali zelenú, i keď so zárukou. Ďalším krokom by mala byť príprava zmlúv. Investor sa pri svojom vystúpení na zastupiteľstve vyjadroval tiež opatrne, a zatiaľ si nie je istý, či zmluvu s mestom podpíše, pretože na záruku potrebuje hľadať ďalšie zdroje 매도소녀 다운로드.

„Z môjho pohľadu za pol roka som sa stretol s mnohými z vás, absolvoval som niekoľko rokovaní a vystúpil som v niekoľkých komisiách,“ uviedol zástupca spoločnosti bazénprojekt ešte pred hlasovaním. Vyjadril sa, že chápe hľadisko mesta, ale ak bude schválená záruka, nie je si istý či spoločnosť zmluvu o kúpe pozemku podpíše. „Pre mňa by bol prijateľnejším návrh bez záruky,“ povedal pri svojom vystúpení na štvrtkovom zastupiteľstve 첵 무료 다운로드.  „Ako sa rozhodnete, je naozaj na vás. Každých 300 tisíc bude projektu chýbať,“ uviedol a vysvetlil, že nemá záujem postaviť „bunker“, ale verejnoprospešnú stavbu, za ktorej projektom si stojí.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

 

Oskar Gaál sa tiež vyjadril, že akékoľvek rozhodnutie bude pre neho ústretovým signálom. Spoločnosť má však podľa neho k dispozícii voľné zdroje iba vo výške 600 tisíc a keďže ide o nový podnikateľský subjekt, banka bude požadovať v prípade záruky vinkulovať požadovanú polovicu z nich 언차티드3 다운로드. Bazénprojekt tak bude nútený hľadať ďalšie zdroje, podľa Oskara Gaála pôjde zrejme o vstup ďalšieho investora.

Zastupiteľstvo 26 (19)Poslanec Marián Urbánek (KDH) opäť pripomenul, prečo je poslanecký zbor taký opatrný a uviedol, že zo svojich hlasovaní z minulosti ľutuje iba jedné, keď hlasoval za výstavbu paralympijského centra. Členovia mestského zastupiteľstvu nakoniec väčšinou hlasov schválili opatrnejšiu verziu návrhu, ktoré odporúčala aj mestská rada a „odklepli“ predaj pozemku za euro z dôvodu hodného osobitného zreteľa s bankovou zárukou vo výške 300 tisíc eur. Záruka by mala byť podľa uznesenia vrátená firme „minimálne do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby Mestská plaváreň a wellness“ 마스터캠 x9 다운로드.


V ten istý deň schválil predaj pozemku za jednou euro rovnakému investorovi poslanecký zbor v Hlohovci. Súčasťou rozhodovania Hlohovčanov bol aj návrh kúpnopredajnej zmluvy Wizard of Legends. Mesto v nej požaduje napríklad realizáciu stavby najneskôr do 30.6.2018 a tiež možnosť odstúpenia od zmluvy, ak do troch mesiacov od právoplatnosti zápisu do katastra bazénprojekt nezačne stavať, alebo z nejakých dôvodov stavbu preruší. Zaväzuje tiež investora, že nebude požadovať žiadne ďalšie financie od mesta ani na výstavbu či prevádzku, a zároveň poskytne plaváreň aj pre výcvik žiakov Download Alder Friends. Zmluva obsahuje i ďalšie podmienky, napríklad právo spätnej kúpy aj so stavbou a podobne. Zároveň má investor v Hlohovci úrčitú pridanú hodnotu – stavať môže v areáli letného kúpaliska.

„Poslanci mestského zastupiteľstva dnes schválili predaj pozemku pod budúcu plaváreň v areáli kúpaliska s tým, že sme zaviazali investora vybudovať plaváreň (25 m, 6 dráh + vyukový bazén + wellnes) do dvoch rokov a 15 rokov na svoje náklady prevádzkovať s tým, že po 15 rokoch môžeme celú plaváreń odkúpiť za euro 카라 큐피드 다운로드. Budeme si držať palce, aby investor naplnil svoj zámer a plaváreň naozaj postavil,“ uviedol včera primátor Hlohovca Miroslav Kollár na Facebooku.

Piešťanskí poslanci o zmluve budú rokovať až v ďalšom kroku, prevod pozemku by malo mesto najskôr riešiť uzavretím zmluvy o budúcej zmluve paper dolls. Ešte pred samotným predajom odporúčala komisia pre legislatívu a právo vyžiadať si od investora i projekt a doklady, preukazujúce zabezpečené financovanie.

Oskar Gaál (1)Návrh na výstavu bazéna v Piešťanoch predniesol pred zástupcami samosprávy Oskar Gaál v novembri minulého roka, pričom požadoval dlhodobý nájom pozemku 경고음 다운로드. Spoločnosť bazénprojekt ponúkla podobné projekty aj ďalším mestám, či mestských častiam v Bratislave. Piešťanskí poslanci ponuku uvítali, neskôr však investor zmenil požiadavku a namiesto dlhodobého nájmu chcel kúpiť pozemok za jedno euro. Vedenie mesta, aj vzhľadom na predošlé skúsenosti samosprávy, svoj postoj prehodnotilo a poslancom predložilo niekoľko možností riešenia. Nakoniec u piešťanských zastupiteľov zvíťazil opatrnejší prístup.

20160519_085625

-ad-, ilustr. foto: L. Turňa, www.kupaliskohlohovec.sk, grafika: bazénprojekt s.r.o.

 

REKLAMA