Úvod Aktuality Areál Zlatokovu na Bratislavskej ceste chcú premeniť na nádvorie

Areál Zlatokovu na Bratislavskej ceste chcú premeniť na nádvorie

REKLAMA

Areál bývalého Heliandu (Zlatokovu), v Piešťanoch dostane novú tvár. Jej podobu vybrala odborná porota v jednej z mála architektonických súťaží organizovaných súkromným sektorom 제이 쿼리 다운로드. Súťaž na nové sídlo spoločnosti Magna Energia prilákala rekordné množstvo záujemcov, medzi nimi aj mnoho mladých architektov. Víťazný návrh počíta so spriechodnením areálu a rekonštrukciou existujúcich budov, čím minimalizuje potrebu búrania Peview.

Spoločnosť Magna Energia vyhlásila začiatkom roka na svoje nové sídlo ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž s názvom Idea pre Magnu 트리오브세이비어 그리드 다운로드. Predmetom súťaže bola revitalizácia dnes opusteného areálu bývalej výrobne elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici v Piešťanoch modern talking. Zámerom investora bolo budovy modernizovať a transformovať s ohľadom na hodnoty firmy a vytvoriť čo najpríjemnejšie interiérové i exteriérové prostredia pre takmer 40 stálych zamestnancov Sony Vegas 14. Očakávaním bolo získanie návrhu na dôstojné a funkčné priestory, so zmyslom pre racionálnosť, bez nadmernej okázalosti s dôrazom na ekológiu.

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger

O víťazoch rozhodla minulý týždeň odborná porota v zložení: Ing. arch. Michal Vršanský (predseda poroty), Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. Peter Bohuš, Mgr. Zuzana Moravčíková. Náhradníkmi poroty boli Mgr. art. Michal Staško a Ing. arch. Adam Lukačovič. Do architektonickej súťaže sa zapojilo až 42 autorských kolektívov. Veľká účasť príjemne prekvapila aj odbornú porotu, ktorá spomedzi návrhov mala vybrať ten najlepší: “Potešilo nás, že do súťaže sa zapojilo aj množstvo mladých autorov a čerstvých absolventov,” hovorí predseda poroty Michal Vršanský.

Najlepšie hodnoteným sa stal návrh od mladého autorského kolektívu Ing. arch. Lukáš Rypák, Bc. Karina Humajová, Ing. arch. Veronika Vaňová a Ing. arch. Karol Volf. Víťazi boli odmenení sumou 5 000 eur. Návrh porotu presvedčil použitím príjemných materiálov, dobrým riešením dispozície objektov a zónovania areálu. Autori vo dvore vytvorili príjemné nádvorie s rozličnými pobytovými možnosťami, ktoré vyžaruje až rodinnou atmosférou. Do Urbánkovej ulice návrh zapadá mierkou. Porota tiež ocenila, že autorský kolektív sa sústredil na zachovanie a rekonštrukciu pôvodných objektov, a tak zredukoval potrebu budúceho búrania. S víťazom investor začne rokovať o príprave architektonickej štúdie a ďalšom postupe pri realizácii.

Na druhom mieste, honoravanom sumou 3 500 eur, sa umiestnil návrh českého architekta Ing. arch. Jakuba Vašeka, ktorý spomedzi ostatných účastníkov najlepšie pracoval s objektom vily. Tretie miesto v hodnote 2 500 eur udelili Ing. arch. Matúšovi Podskalickému. Jeho riešenie rátalo so stavbou novej symetrickej prístavby. Dve odmeny poroty, spolu vo výške 2 500 eur, si rozdelili autorské kolektívy Lenka Kohútová s Norou Naddourovou a Ing. arch. Juraj Izrael so Bc. Simonou Fischerovou.

Všetky súťažné návrhy nájdete na tejto archinfo.sk.

Zdroj: Tlačová správa

REKLAMA