Connect with us

Aktuality

Aktívni seniori bilancovali, ocenili zábavu, šport aj vzdelávanie

Published

on

Reklama
Reklama

Výročnej členskej schôdze občianskeho združenia AkSen, regionálneho centra  Piešťany, ktorá sa konala v stredu 21. januára v Mestskom kultúrnom stredisku v Piešťanoch, sa zúčastnilo až 130 seniorov. Zhodnotili aktivitu združenia za minulý rok, zmenili vedenie, hovorili o členskom aj seniorskom parlamente.

unnamed (2)

Folklórny súbor zo Základnej školy M.R.Štefánika, ktorí tvorili žiaci 1.-4. ročníka predviedol seniorom pásmo „Šijeme vrecia šijeme“

Schôdzu otvorila a správu o činnosti za rok 2014 predniesla regionálna zástupkyňa Piešťan Marta Staneková. Predstavila rôznorodú činnosť a aktivity, ktoré organizuje združenie vo svojich priestoroch aj mimo neho. Medzi najpútavejšie akcie patrili nedeľné podujatia Zabavme sa v Kursalone, Športiáda, ale seniori prejavili záujem aj o účasť na jazykových kurzoch, kurzoch osobného rozvoja či na tematických prednáškach o vesmíre alebo o poznávaní ďalekých krajín. Jednou z posledných vydarených akcií roka bola Výstava paličkovanej čipky v MsK Piešťany, ktorej sa zúčastnili čipkárky zo západoslovenského kraja. Predvianočná kapustnica v klube AkSen bola inšpiráciou do ďalších rokov na zbližovanie ľudí.

Reklama

Výkonná riaditeľka Jarmila Staneková sa poďakovala dobrovoľníkom, lektorom a seniorom za ich aktívnu účasť na aktivitách nielen v AkSen, ale aj v programe mesta Vzdelávanie seniorov Mesta Piešťany, na ktorom participovali jednak lektorskou účasťou seniorov, členov AkSenu a tiež samotnými frekventantmi vzdelávania. Stručne informovala o aktivitách AkSen v ďalších mestách Slovenska a o vzniku nového regionálneho centra v Nových Zámkoch.

Zástupkyňa centrálneho AkSen, pani Beata Mjartanová, predložila Správu o hospodárení regionálneho centra Piešťany. Správa ukázala potrebu získavania finančných prostriedkov na činnosť združenia. Členská schôdza po diskusii schválila výšku členského príspevku 4 Eur pre členov RC Piešťany.

unnamed (1)

Zľava: M. Janíková, M. Staneková, J. Staneková

Ďalším bodom bola zmena vo vedení, keď Marta Staneková, regionálna zástupkyňa Piešťan, odovzdala funkciu Márii Janíkovej.  Výkonná riaditeľka AkSen SR Jarmila Staneková poďakovala Marte Stanekovej za jej záslužnú činnosť.  M. Staneková začala na jar v roku 2012 v Dennom centre Svornosť organizovať aktivity pre seniorov za združenie AkSen-aktívny senior. Boli to pravidelné cvičenia jogy, zdravotné prednášky, turistické vychádzky a prvá výstava Zlaté ručičky našej babičky, ktorá si zachováva svoju tradíciu do ďalších rokov. Výstava bola súčasťou otvorenia centra na Teplickej 58 v Piešťanoch dňa 20.októbra 2012 a v tomto roku sa bude konať už po tretí raz. M. Staneková sa tak tri roky aktívne podieľala na rozvoji činnosti klubu AkSen v Piešťanoch a zatiaľ neodchádza, bude naďalej viesť klub kreativity, organizovať výstavy kreativity a pripravovať dovolenkové pobyty.

Združenie AkSen bude aj v roku 2015 ponúkať svojim členom pravidelné aktivity ako napríklad jazykové kurzy španielčiny a nemčiny, cvičenie jogy a pilates, osobný rozvoj, turistiku, dovolenkové pobyty, návštevy divadiel, koncertov a podobne.

Výročnej členskej schôdze sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia inciatívy Spoločne pre Piešťany Zita Bruncková a Peter Veverka, ktorí piešťanským seniorom predstavili svoj zámer vytvorenia seniorského parlamentu a vyzvali prítomných na spoluprácu. Seniorský parlament by sa mal zaoberať najmä témami, ktoré starších obyvateľov Piešťan zaujímajú a ich stanoviská by potom predkladal orgánom mesta.

(red/Tlačová správa AkSen)

Populárne články