Úvod Aktuality Aké sú dopady pandémie na mestskú autobusovú dopravu v Piešťanoch?

Aké sú dopady pandémie na mestskú autobusovú dopravu v Piešťanoch?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Bakalársku prácu na túto tému spracúva Piešťanec Tomáš Hudcovič, ktorý je študentom na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity Download the document viewer. Cieľom je zhodnotiť dopady pandémie, ako aj celkovú spokojnosť cestujúcich a následne spracovať odporúčania pre prax. K spracovaniu práce potrebuje od používateľov zozbierať odpovede na otázky v dotazníku Download Acronis True Image 2018. Pre dostatočnú štatistickú vzorku potrebuje ešte 90 respondentov.

„V práca sa zameriavam na opatrenia zavedené počas pandemickej situácie v MHD Piešťany lg전자 펌웨어 다운로드. Cieľom je analyzovať MHD v meste Piešťany a dopad pandémie, čo si môžete predstaviť napr. znížením množstva prepravených cestujúcich, počtami najazdených kilometrov vozidiel, poklesom tržieb dopravcu a inými faktormi,“ približuje T Sad song download. Hudcovič.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Jednou z kapitol je vyhodnotenie anonymného dotazníka, z ktorého poskytnuté údaje pomôžu zistiť, ako sa zmenilo správanie cestujúcich počas pandémie v porovnaní s dobou pred pandémiou Windows 95 iso download. Časť dotazníka je venovaná spokojnosti cestujúcich s poskytovanými službami. Dotazník nájdete tu a jeho vyplnením môžete pomôcť študentovi k spleneniu úlohy, ale i samospráve, ktorá by mohla získať zaujímavé tipy od vás.

-red-

 

REKLAMA