Úvod Aktuality Ahoj dostane vynovenú strechu

Ahoj dostane vynovenú strechu

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Centrum voľného času na Teplickej po oprave fasády dostane aj vynovenú strechu. Peniaze na jej opravu mestu poskytne Ministerstvo kultúry SR Gothic11. Hoci pôvodne žiadala radnica z grantových peňazí 17 tisíc eur, rezort nám nakoniec schválil necelú polovicu – sedem tisíc eur.

Oprava fasády na budove sa uskutočnila v závere minulého roka a vyžiadala si viac ako 37 tisíc eur 카탈리스트 컨트롤 센터 다운로드. Rekonštrukciu financovalo mesto z dvoch zdrojov – dotácie vo výške 10 tisíc eur z Ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom, zvyšok išiel z mestského rozpočtu audiere.dll. Po úspešnej realizácii opravy fasády prichádza na rad strecha, ktorá je v zlom stave.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Mesto Piešťany žiadalo o dotáciu 17 646 eur this topic. Rozpočet obsahoval 4 kategórie – oprava alebo výmena strešnej krytiny, oprava alebo výmena laťovania plus debnenie strešné, oprava a výmena klampiarskych konštrukcií a obnova komínu 아일랜드 영화 다운로드. Mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške 5%.

Celkovo sa o peniaze z rezortu kultúry uchádzalo 670 subjektov, ministerstvo uspokojilo 363 žiadateľov, ktorým poskytne dotácie vo výške 1 036 270 eur 한국 고전영화 다운로드. Piešťanom schválili 7 tisíc. Práce budú realizované do konca augusta tohto roka.

20150620_182241

Budova centra voľného času AHOJ je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Vila so záhradou WeChat pc version. Od roku 2001 slúži ako Centrum voľného času pre asi 500 žiakov a študentov, ktorí tu trávia svoj voľný čas vzdelávacími aktivitami, športom a umeleckými krúžkami Minecraft Pokemon Mode. Objekt je nositeľom pamiatkových hodnôt historickej, architektonickej, urbanistickej aj umelecko-remeselnej. Nachádza sa v pamiatkovej zóne mesta a tým je predmetom pamiatkovej ochrany Graph eq download.

Zdroj: www.piestany.sk.

REKLAMA