Úvod Vaše PNky Mladí Slováci boli v Bruseli bojovať proti chudobe

Mladí Slováci boli v Bruseli bojovať proti chudobe

REKLAMA

Národná koordinátorka pre Európsku sieť boja proti chudobe (EAPN) na Slovensku – Anna Galovičová z Piešťan sa spoločne so slovenskou delegáciou zúčastnila 13 lg g2 driver. Stretnutia ľudí so skúsenosťou chudoby, ktoré sa konalo v predposledný septembrový víkend v Bruseli. Návrhy slovenských účastníkov boli zahrnuté do tvorby nových programov pre mladých ľudí 원서 pdf 다운로드.

Brusel 13 stretnutie

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Knebl
Buenos pizza  burger
PN Taxi

 

REKLAMA

kia akcia

O záveroch tohto stretnutia a postrehoch členov slovenskej delegácie informovala A Hancom trial. Galovičová minulý štvrtok (2.10.) v Ganesha klube v Piešťanoch. Podľa nej delegáti a aktivisti za dôstojný život vyjadrili nádej, že dôjde k významným zmenám a že o časť peňazí sa  budú môcť uchádzať priamo miestne a národné neziskové organizácie na projekty pre svojich členov, ktorí žijú v biede 영화 해로 다운로드. Aj preto národné siete EAPN žiadali zjednodušiť byrokraciu, aby neboli vyčlenené menšie neziskové organizácie uchádzajúce sa o štrukturálne fondy tutu. Ako sa vyjadrila napríklad expertka na Štrukturálne fondy Sali Guntin zo Španielska ( EAPN): „vybudovať sociálnu Európu si vyžaduje priamu účasť ľudí, ktorých sa to týka Korean Typeface. Mimovládne organizácie majú expertov a dokážu si vymeniť dobré skúsenosti a praktiky a spojiť sily.“ Prezident EAPN Sérgio Aires zdôraznil, že „slová na papieri už nestačia, že v ďalšom  období Štrukturálnych fondov sa ujde viac peňazí na sociálnu inklúziu – 20% Európskeho sociálneho fondu  na boj proti chudobe  a sociálnemu vylúčeniu 코어고딕 다운로드. Európska komisia a Európsky parlament musia zabezpečiť, aby sa slová naplnili skutkami a bolo  schválených viac kvalitných projektov, ktoré efektívne  znížia chudobu a upevnia inklúziu.“

Trinásteho stretnutia sa zúčastnili delegácie ľudí, zažívajúcich chudobu, z 31 štátov, aby poskytli spätnú väzbu tým, ktorí majú možnosť rozhodovať o podmienkach ich života 당나귀 p2p 다운로드. Zároveň poskytli množstvo odporúčaní, aby sa veci pohli dopredu a chudoba nenarastala. Na stretnutí  sa konali workshopy zamerané na systémové riešenie Only download. Veď nestačí riešiť iba zamestnanosť a nezabezpečiť dôstojné bývanie, prístup ku vzdelaniu, k službám. Mobilita mladých ľudí za prácou si vyžaduje  iný prístup v krajinách EÚ, hovoriacich svetovými jazykmi a iný v krajinách, ako je Slovensko 어도비 애프터 이펙트 다운로드. Aj preto sa vo workshope Mládež a chudoba spojili sily EAPN a Erasmus plus a návrhy slovenskej delegácie ako napríklad  „dream job“ v medzinárodnom vzdelávacom centre, či ekovillage na báze interkultúrneho a neformálneho učenia, či jazykovej prípravy mladých nezamestnaných ľudí boli na záver zahrnuté do tvorby nových programov pre mladých ľudí.

(Tlačová správa/red)

REKLAMA