Úvod Samospráva Poslanci budú schvaľovať aj dotácie, pozrite si návrhy komisí

Poslanci budú schvaľovať aj dotácie, pozrite si návrhy komisí

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Poslanci mestského zastupiteľstva budú na štvrtkovom zasadnutí schvaľovať aj dotácie pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú trvalý pobyt či sídlo v meste, alebo poskytujú služby jeho obyvateľom. Spolu by malo mesto rozdeliť necelých 40 tisíc eur do piatich oblastí, medzi skoro 50 žiadateľov, ktorých odporúčali jednotlivé komisie a schválil primátor thumb mp3.

IMG_7420

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

V oblasti podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosť odporúčala komisia pre financie a podnikanie prideliť dotáciu Klubu vodného póla na letnú prevádzku kúpaliska EVA vo výške 12500 € a 2500 eur neziskovej organizácii ProPolis na projekt Nápady pre mesto na zriadenie internetovej stránky s nápadmi občanov pre zlepšenie života a podnikania v meste Piešťany.

Najviac žiadostí smerovalo do rozvoja školstva a vzdelávania, kde členovia komisie pre školstvo a mládež navrhli rozdeliť sumu 6640 eur na tieto projekty:  Základná škola  F.E.Scherera: Rozvoj jazykového vzdelávania – dotácia 500 € na nákup 20 ks tabletov a výukových DVD, ďalších 250 eur by malo ísť na súťaž Klasici v komikse, ktorú organizuje OZ pri Strednej odbornej škole záhradníckej,  Mestskej knižnice mesta Piešťany na projekt Poznávam a viem odporučila komisia 600 €, Hotelová akadémia Ľ psp 정펌 다운로드. Wintera by mala na súťaž mladý Somelier dostať 250 eur, rovnaká suma by mala poputovať na ZŠ Holubyho na skvalitnenie technického vzdelávania a vyučovania fyziky. Centru voľného času Ahoj Piešťany na nákup hrnčiarskeho kruhu schválili členovia 300 eur, päťstovku by pridelili  ZŠ Mojmírova na nákup kníh, multimediálnych DVD, nábytku, elektronických kníh do projektu Päťka rada číta ps3 iso 한글 다운로드.

výstava 5.roč f

Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina na Akademickú debatu môže dostať 540 eur a ďalšiu päťstovku by pridelili Národnému poľnohospodárskemu centru na Deň fascinácie rastlinami. Cirkevná spojená škola uspela s viacerými žiadosťami –  150 € na zakúpenie inteligentného fotoaparátu pre školský časopis a vyučovanie, 300 € na zriadenie krúžku na koordináciu pohybových schopností žiakov a 200 € na nákup sedačiek do oddychového kútika 라벨양식 다운로드. Materské centrum Úsmev by malo dostať na prevádzkové náklady centra a materiálne vybavenie 550 € a rovnaká suma je navrhovaná aj na dotáciu pre Športový klub polície na netradičnú dopravnú výchovu 550 €. Ďalej komisia odporučila poskytnúť 1 200 eur na projekt „Vráťme folklór do školy“ a nákup krojov pre žiakov Základnej školy M.R.Štefánika 영화 인크레더블 다운로드.

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

O troch navrhovaných projektoch budú rozhodovať poslanci v oblasti sociálnej a zdravotnej: opäť je to Občianske združenie Materské centrum „Úsmev“ na projekt Materské centrum „Úsmev“ vo výške 2 620 €, ďalej „Spoločne proti Alzheimerovej chorobe“ občianskeho združenia AkSen vo výške 1 610 € a Nízkoprahový klub pre deti a mládež – „Place 4U, na ktorý požaduje o.z. Pomoc ohrozenému dieťaťu 1 430 €.

Sára Niepelová

Celú kopu žiadostí dostalo mesto aj na telovýchovu, šport a rekreáciu, kde opäť rozdelia sumu 6640 € 스타크래프트 파이썬 다운로드. Odporúčaní žiadatelia sú ANIMO, o.z. (270 €), Klub slovenských turistov TJ Bezovec (135 €), Volejbalový klub mládeže (450 €) Športový plavecký klub Kúpele Piešťany (630 €), Nohejbalový klub Kúpele (315 €), Model Klub, n.o. (450 €), Športový klub HSC Piešťany (450 €),  Mestský hádzanársky klub, o.z. (625 €), Tenisový klub Kúpele Piešťany (540 €), MTJ stolnotenisový oddiel (445 €), ŠK vozíčkarov (535 €), Octago s.r.o 영화 꼭두각시 다운로드. (270 €), Atletický oddiel TJ Družba (360 €), Kynologický klub BODONA (180 €), Bikros Maniak (180 €), Cirkevná spojená škola (90 €), Atletický oddiel TJ Družba 1 (715 €).

Komisia pre kultúru a názvoslovie navrhla podporiť všetky predložené projekty v kultúre takto: pre o.z iriver plus 4. MARESSA dotáciu 200 € na zabezpečenie prvého letného ročníka  Latino fiesty v Piešťanoch, Balneologické múzeum na pokrytie časti nákladov na tlač zborníka 400 €, organizátorku Zoru Petrášovú vo výške 500 € na polygrafické náklady spojené s výstavou Mosty. Orientálnym tanečniciam SHAMS by malo ísť 300 € na prenájom sály a techniky na zabezpečenie VI. ročníka Festivalu Čaro Orientu, pre OZ Čango zasa  250 € na mediálnu propagáciu, spevácky zbor Coro Laudamus, o.z 올챙이 db 다운로드. žiadal o dotáciu 700 € na 9. ročník Vianočných impresií a 300 € na činnosť. Pre OZ sv. Cecília odporúčali členovia 200 € na podujatie k 200. výročiu narodeniu Ľudovíta Štúra a folklórnej speváckej skupine Povoja 250 € na zabezpečenie dopravy na folklórny festival.

Piestansky_festival

Umelecký súbor Lúčnica by mal dostať dotáciu vo výške 900 € na zabezpečenie 60 Jurassic Raw. ročníka Piešťanského festivalu a 240 € na honoráre v rámci Československého festivalu „Piešťanské Randezvous“. OZ Young art show sa rozhodli podporiť sumou 700 eur na výstavu mladých umelcov. Tristo eur pôjde po schválení pre Tradičné ľudové umelecké remeslá, o.z, a rovnaká suma pre Foto-Art-Nature na výstavy fotografií v roku 2015. Na organizačné zabezpečenie medzinárodného filmového festivalu Cinematik odporúčali členovia sumu 1100 €.

Stanoviská komsií ale majú len odporúčací charakter a primátor či mestské zastupiteľstvo sa môže rozhodnúť, že vybrané sumy rozdelí aj inak, aj keď len v rámci prijatých žiadostí a mestskej legislatívy.

-red-, ilustr. foto: archív PNky

REKLAMA