Úvod PR Články Škola v Rakoviciach ponúka na prenájom nebytový priestor a betónovú plochu

Škola v Rakoviciach ponúka na prenájom nebytový priestor a betónovú plochu

REKLAMA
Skola Rakovice

Prenajímateľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 má zámer prenechať do nájmu nebytový priestor a betónovú plochu 신나는 힙합 다운로드. Celková  rozloha betónovej plochy je 200 m2 a celková plocha nebytového priestoru je 40 m2.

CENA: Minimálna cena za prenájom betónovej plochy je stanovená vo výške 1,50 € za 1 m2/rok bez DPH ie atag image. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať. Minimálna cena za nebytový priestor je stanovená vo výške 8050 €/1 m2 bez DPH za rok 윈도우10 iso파일 다운로드. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

REKLAMA
Knebl
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené plochy je možné prenajať od 01.07.2020 포가튼 사가 다운로드.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom plochy a skladu“ v lehote do 19.06.2020 do 10.00 hod 코만도스 확장팩 다운로드. na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice.

Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903 447 094

PR

REKLAMA