Connect with us

Kultúra

Novú poštovú známku so „slepým básnikom“ Hrebendom predstavia v Západoslovenskom múzeu v Trnave

Published

on

Reklama
Reklama

Slávnostné uvedenie do života novej poštovej známky z emisného radu Osobnosti – Matej Hrebenda, sa uskutoční vo štvrtok 16. júna o 16:00 v Západoslovenskom múzeu v v Trnave. Známka bola vydaná pri príležitosti 220. výročia narodenia slovenského národného buditeľa, ľudového spisovateľa a kníhkupca Mateja Hrebendu. Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Dušan Kállay a rytiny známky František Horniak.

ASD225

Podomový kníhkupec (predtým mendík a obecný hlásnik), zberateľ starých tlačí a folklóru, autor príležitostnej a náboženskej literatúry, Matej Hrebenda, ktorý sa narodil v roku 1796 v Rimavskej Píle a zomrel v roku 1880 v Hačave, predstavuje v slovenskej kultúre unikátneho osvetového pracovníka a národného buditeľa. Napriek prostému pôvodu, absencii vyššieho vzdelania, chudobe a zrakovému hendikepu venoval celý život šíreniu národného povedomia prostredníctvom uvedomelého budovania čitateľskej základne v najširších vrstvách obyvateľstva.

 

Reklama

Kým jarmoční kníhkupci predávali hlavne komerčný typ literatúry (kalendáre a iné populárne tlače), Hrebenda ponúkal rodinám, ktoré poznali často iba šlabikáre a modlitebné knižky, hodnotnú domácu spisbu najmä z distribučnej siete Mikuláša Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého a Karla Amerlinga. Popri predaji kníh efektívne edukoval svojich zákazníkov aj v čitateľských kompetenciách: nabádal ich k čítaniu, opakovane ich navštevoval a vyzýval ich, aby mu rozprávali o tom, čo si v zakúpených knihách prečítali.

Kým obraz slepého kolportéra Mateja Hrebendu je v kultúrnej pamäti stále živý, jeho autorské literárne dielo ostalo neznáme. Nečítali ho ani jeho súčasníci, s výnimkou adresátov príležitostných veršov. V rukopise ostal vyše tisícstranový tzv. Magazín – zbierka veršov Mateja Hrebendu Hačavského, päťstostranová Knižočka veršovaných vinšov rozličných kresťanských mien alebo zbierka duchovných piesní Poklad srdca z evanjelia Pána Ježiša a z učenia apoštolského vybraný (1825). V Národných spievankách (1834, 1835) a v zborníku Slovenské národné piesne II (1874) boli uverejnené viaceré ľudové piesne, ktoré Hrebenda zozbieral. Napokon je dostupný aj jeho Vlastný životopis (1860, knižne 1976), v ktorom opísal životné osudy a zážitky z ciest po Slovensku a do Viedne. (Zdroj: http://www.postoveznamky.sk/osobnosti-matej-hrebenda-1796-1880, Tematický popis a súvislosti: Mgr. Jana Pácalová, PhD.)

Viac o tejto osobnosti národných dejín nájdete aj na http://dikda.eu/hrebenda/

Zdroj: Tlačová správa TTSK, www.postoveznamky.sk

 

Populárne články