Úvod Koktail Hľadá sa odborný garant NSSDR pre Centrum pomoci človeku v Piešťanoch

Hľadá sa odborný garant NSSDR pre Centrum pomoci človeku v Piešťanoch

REKLAMA

NSSDR Trnavská arcidiecézna charita vyhlásila výberové konanie na pracovnú pozíciu odborného garanta NSSDR. Uchádzač by mal spĺňať viaceré predpoklady, medzi ktorými figuruje napríklad prax a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca Download backtrack 5. Obsadzovaná pozícia je v Centre pomoci človeku Piešťany a predpokladaný nástup do zamestnania je naplánovaný na 1. február 2017. Viac o pracovnej ponuke sa dočítate nižšie 윈도우 10 1903 다운로드.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20/01/2017 (piatok) o 9:00 hod. v priestoroch Centra pomoci človeku Piešťany, A. Hlinku č 8090 가요 다운로드. 41, 921 01 Piešťany. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu PÍSOMNÚ ŽIADOSŤ o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava 피트니스 대회 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 17/01/2017 (vrátane).

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp 웹 게임 소스 다운로드. prax,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný garant NSSDR sú:
1 Autocad 2014 free download. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo 2. vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inom odbore, pokiaľ fyzická osoba k 1 font creator. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona o soc. službách, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Minimálna požadovaná prax je 3 roky v sociálnej práci Lithingin.

Upozornenie:
Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu a splnia všetky požiadavky vyššie uvedené súvisiace s podaním žiadosti o prijatie do zamestnania Yokai Watch game.

Miestom výkonu práce je:
Centrum pomoci človeku Piešťany, A. Hlinku 41, 921 01 Piešťany. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/02/2017 길소뜸 다운로드.

-Trnavská arcidiecézna charita-

REKLAMA