Úvod Bleskovky Piešťanská knižnica sa stala Knižnicou roka 2018

Piešťanská knižnica sa stala Knižnicou roka 2018

REKLAMA

V piatok 28. júna sa na pôde Ministerstva kultúry SR uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulov Galéria roka 2018 a Knižnica roka 2018 Tupe. V kategórii mestská/obecná knižnica uspela Mestská knižnica mesta Piešťany.

Piešťanská inštitúcia bola ocenená na základe spoločnej nominácie Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice, Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov 에쒸비 전권 다운로드. Titul Knižnica roka 2018 v kategórii mestská/obecná knižnica získala najmä vďaka jej úspešnému budovaniu, získavaniu, odbornému spracovávaniu a ochrane univerzálneho knižničného fondu a uspokojeniu kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb používateľov všetkých vekových a sociálnych skupín Download Blue Manto. Porota zohľadnila aj skutočnosť, že knižnica v roku 2018 pripravila až 718 podujatí, spomedzi ktorých boli najväčšie Zázračný oriešok, Vitajte v našom svete, Poď z ulice do knižnice, Zaži knihu, Farebný svet okolo nás a ďalšie 쇼미더머니4 거북선 다운로드.

REKLAMA
Chlapci na panvici
Dompek Pizza donaskova sluzba
Knebl

Titul Knižnica roka sa udeľuje verejnej knižnici za výnimočné výsledky v zabezpečení knižnično-informačných služieb a za posilnenie miestneho a regionálneho významu knižnice pre regionálny rozvoj a komunitné podujatia Download Cairo. Titul sa udeľuje v dvoch kategóriách: 1. regionálna knižnica, 2. obecná/mestská knižnica. Cieľom súťaže je každoročne oceniť jednu regionálnu a jednu obecnú, resp 일시정지 다운로드. mestskú knižnicu, ktoré poskytujú trvalo kvalitné knižnično-informačné služby, zvyšovanie profesionality výkonov a vytváranie tvorivého konkurenčného prostredia v knižniciach 몬헌 월드 pc 다운로드.

Na slávnostnom udeľovaní ocenení vo Dvorane MK SR sa zúčastnil aj zástupca primátora mesta Piešťany Michal Bezák, ktorý s kyticou kvetov medzi prvými zablahoželal riaditeľke Mestskej knižnice mesta Piešťany Margite Galovej 점프맵 다운로드. Svoje dojmy vyjadril týmito slovami: „Gratulujem pani riaditeľke Galovej za jej dlhoročnú prácu, veľké množstvo investovanej energie a neutíchajúce zanietenie, ako aj všetkým zamestnancom Mestskej knižnice mesta Piešťany a PIC, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou tohto úspechu Download baby pastel photos. Je to ocenenie Vás všetkých a my môžeme byť na Vás len náležite hrdí!“
-red- Zdroj: MK/Mesto Piešťany  Ilustračné foto MsK Piešťany

REKLAMA