Úvod Aktuality Zajtra sa uskutoční skúška sirén. Viete, aké sú signály pre rôzne druhy...

Zajtra sa uskutoční skúška sirén. Viete, aké sú signály pre rôzne druhy ohrozenia?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V piatok 11. decembra napoludnie budú v meste po dobu dvoch minút znieť mestom sirény. Pôjde o akustickú skúšku funkčnosti varovacieho systému obyvateľstva, ktorá sa pravidelne dvakrát ročne odohráva v mesiacoch jún a december 원펀맨 2기 5화 다운로드. Varovanie sirénami sa skúša len počas dopredu stanovených pracovných dní, o ktorých je obyvateľstvo oboznámené, aby nedošlo k prípadnej zámene so skutočným varovaním sirénami 총몽 애장판 다운로드. Dvojminútový kolísavý signál znamená všeobecné ohrozenie a šesťminútový signál zase varuje pred ohrozením vodou. Čo robiť, ak by ste začuli zvuky poplachu, sa dočítate nižšie Three Kingdoms 2.

Akustická siréna má mimo doby, kedy je naplánované jej preskúšanie, upozorniť obyvateľstvo na hrozbu, prípadne vznik mimoriadnej udalosti Immortal Song2 mp3. Podľa jej dvoj-, respektíve, šesťminútového trvania sa dá rozlíšiť, predbežne o aké ohrozenie sa jedná a dôležité je, čo najskôr prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo iného verejného informačného prostriedku zistiť, o aké konkrétne ohrozenie ide Geometry dash Dropbox download. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti je dôležité zachovať pokoj, rozvahu, počkať na pokyny orgánov štátnej správy, prípadne samosprávy a hlavne neprepadať panike Hi Bailey subtitled download.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Varovné signály na varovanie obyvateľstva sú nasledovné:
a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti 스플래터 스쿨 다운로드.
b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
c) „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania pre koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti 캐시 동영상 다운로드.

Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov 초고화질 컴퓨터 배경화면 다운로드.
Hovorená informácia obsahuje:
a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
b) údaje o zdroji ohrozenia,
c) údaje o druhu ohrozenia,
d) údaje o veľkosti ohrozeného územia,
e) základné pokyny na konanie obyvateľstva ios 13 음악 다운로드.

Čo urobiť, keď zaznie siréna mimo doby pravidelného preskúšania?
1. Okamžite sa ukryte.
Pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),
ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte, ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané, v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove. Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.
2. Zatvorte okná a dvere.
Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.), uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
3. Zapnite rádio alebo televíziu.
Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov – dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť, v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie, telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany-

REKLAMA