Úvod Aktuality V prvom polroku horelo 4 507-krát, škoda sa vyšplhala na 13,5 milióna...

V prvom polroku horelo 4 507-krát, škoda sa vyšplhala na 13,5 milióna eur

REKLAMA

Počas prvého polroka 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 4 507 požiarov s priamou materiálnou škodou 13,5 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola situácia v požiarovosti oveľa priaznivejšia, pričom došlo k poklesu vo všetkých základných ukazovateľoch – počet požiarov klesol o 1 160 prípadov, škody boli nižšie o 7 356 610 eur, klesol aj počet usmrtených (o 4 osoby) a zranených (o 36 osôb). Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac požiarov zaznamenaných v Košickom (796) a v Prešovskom kraji (736), najmenej v Nitrianskom kraji (385) 스위시 맥스 다운로드. Najvyššiu materiálnu škodu spôsobili požiare v Banskobystrickom (2 944 420 eur) a v Žilinskom kraji (2 236 540 eur), najnižšiu v Prešovskom kraji (1 087 545 eur) lg 드라이버 다운로드.

oheň (1)

REKLAMA
Knebl
PN Taxi
Dompek Pizza donaskova sluzba
Sheriff Taxi Piešťany
Buenos pizza  burger
Chlapci na panvici

Tak ako vlani, aj tento rok vzniklo za prvých šesť mesiacov najviac požiarov v marci (1 099) a v apríli (953), čo je však v oboch prípadoch pokles o viac ako 500 požiarov v porovnaní s predchádzajúcim rokom kirby games. Najčastejšie horelo v sobotu (747 požiarov) a najmenej v utorok (597 požiarov). Z hľadiska času vzniku sa najviac požiarov vyskytlo v časovom intervale od 15 web square. do 16. hodiny (312 prípadov). Najčastejším priestorom výskytu požiarov v sledovanom období bolo prírodné prostredie. Vzniklo tu 3 028 požiarov, čo oproti vlaňajšku predstavuje pokles o viac ako štvrtinu minions subtitles. Najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (775 požiarov).

Hasiči (3)Nakladanie s odpadom bolo odvetvím s druhým najvyšším počtom požiarov (775 požiarov so škodou 391 830 eur) 안드로이드 아프리카 다운로드. Oproti minulému roku došlo k poklesu počtu požiarov o 170 prípadov a k poklesu škody o 6 734 275 eur.

V odvetví poľnohospodárstva vzniklo 372 požiarov so škodou vyčíslenou na 250 675 eur, jedna osoba bola zranená windows 7 hyper-v. V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka je to pokles o 291 požiarov a 352 105 eur priamej škody. V cestnej doprave došlo k 537 požiarom, následkom ktorých vznikla škoda 2 451 090 eur a 16 osôb bolo zranených 레버리지 사기조작단 6화 다운로드. Najčastejšie horeli osobné automobily (421 prípadov), z toho najviac na území Bratislavského (63) a Trenčianskeho kraja (61). Najčastejšou príčinou požiarov osobných automobilov bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou (110 prípadov) a elektrický skrat (96 prípadov) 드라스틱 2.4.0.1 다운로드.

13626550_898635160248903_3846160661956468364_nCelkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli následkom nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb – 2 277 požiarov, čo je o 30 % menej ako vlani 닌텐도 스위치 게임팩 다운로드. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (741). V dôsledku spaľovania odpadu a odpadkov vzniklo 305 požiarov a následkom nesprávnej manipulácie s otvoreným ohňom 285 požiarov. Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 640 požiarov, čo je o 36 viac ako v rovnakom období minulého roka. Úmyselné zapálenie bolo príčinou vzniku 573 požiarov (o 116 menej ako minulý rok).

-Zdroj: Hasičský a záchranný zbor/Foto: Hasičský a záchranný zbor, archív-

REKLAMA