Úvod Aktuality Služby mesta Piešťany bez riaditeľa, od pondelka ich má opäť viesť Ernest...

Služby mesta Piešťany bez riaditeľa, od pondelka ich má opäť viesť Ernest Jančina

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Služby mesta Piešťany sú momentálne bez riaditeľa. Ernest Jančina skončil pracovný pomer dohodou k 10.12.2014 Sheed it twice. Od pondelka 15. decembra by sa mal však znova ujať vedenia tejto príspevkovej organizácie Mesta Piešťany, z pozície radového zamestnanca, ktorý bude poverený riadením. Na základe týchto krokov bude Ernest Jančina naďalej vykonávať kompetencie štatutárneho orgánu bez toho, že by o tejto otázke rokovalo a rozhodovalo mestské zastupiteľstvo oracle 10g linux.

sluzby mesta

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

REKLAMA
Plesen_banner w

Ernest Jančina dôvody prečo sa rozhodol ukončiť pracovný pomer nešpecifikoval Instagram profile. Dohodu o ukončení pracovného pomeru k 10.12.2014 podpísal Remo Cicutto. V piatok 12. decembra sa Ernest Jančina stretol s primátorom Milošom Tamajkom 아발로 왕국의 엘레나 다운로드. „Pán Jančina od pondelka nastúpi na voľné pracovné miesto na Službách mesta Piešťany na dobu určitú, do konca apríla. Dočasne ho poverím riadením tejto organizácie 신나는 힙합 다운로드. S tým, že ak sa podarí vybrať nového riaditeľa skôr ako v tomto termíne, nemá pán Jančina problém ukončiť pracovný pomer skôr,“ povedal na margo vzniknutej situácie Miloš Tamajka ie atag image.
Podľa webovej stránky Služieb mesta Piešťany  momentálne nie sú žiadne voľné pracovné pozície v tejto organizácii a tento oznam bol zverejnený aj v predchádzajúcich týždňoch 윈도우10 iso파일 다운로드.

Zo zákona o obecnom zriadení zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov) prislúcha mestskému zastupiteľstvu 포가튼 사가 다운로드. Zákon nešpecifikuje, čo v prípade ak ide iba o dočasné poverenie vedením organizácie. V Piešťanoch nastala podobná situácia v roku 2003, keď o menovaní dočasného riaditeľa rozhodlo mestské zastupiteľstvo 코만도스 확장팩 다운로드. Vtedy odvolalo riaditeľa Tomáša Wagnera z dôvodu skončenia pracovného pomeru na vlastnú žiadosť a zároveň schválilo menovanie dočasného riaditeľa SMP Petra Karyho Download the career certificate form. Podobný prípad sa stal vlani v Jelšave, kde o veci rovnako rozhodovalo mestské zastupiteľstvo. Koncom októbra riešili takúto situáciu aj v Topoľčanoch. Primátor tu predložil v zmysle zákona o obecnom zriadení návrh na dočasné poverenie zamestnankyne riadením mestského kultúrneho strediska a poslanci na jeho základe poverili dotyčnú osobu riadením do vymenovania riaditeľky na základe výberového konania podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

-th-

REKLAMA