Connect with us

Aktuality

Pripravujú sa zmeny v komisiách zastupiteľstva. Verejnosť má málo informácií, kladie otázky

Published

on

Reklama
Reklama

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch zvolení v nedávnych voľbách sa svojich funkcií ujmú pravdepodobne 7. decembra. Minulý týždeň sa však už stretli na neformálnom rokovaní o kreovaní komisií zastupiteľstva, ktoré sú ich poradným orgánom. Dnes majú v rokovaniach pokračovať. Na verejnosť prenikli informácie o tom, že sa plánuje zníženie počtu komisií resp. zlúčenie niektorých komisií, zvýšenie počtu poslancov v komisiách a následne vyplývajúce zníženie počtu odbornej verejnosti pre jednotlivé oblasti. Tieto, kroky vyvolali reakciu aktívnych občanov, ktorí sa pýtajú, či si môžeme dovoliť ešte menej zapájať verejnosť?

„Noví poslanci nezačínajú z pohľadu občana šťastne. Uvažuje sa o radikálnej zmene komisií pri mestskom zastupiteľstve, ktorej výsledkom by bolo menej priestoru pre odborníkov a miešanie dôležitých oblastí. Komisie sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva. Sú jediným priestorom, kde môže do rozhodovacieho procesu vstúpiť odborná a angažovaná verejnosť. Členovia komisií z radov verejnosti doteraz v rôznych oblastiach ponúkali svoje názory na pravidelných stretnutiach a ich výstupy boli odporúčaniami pre poslancov, či už v mestskej rade alebo v zastupiteľstve. Návrh nového zastupiteľstva, ale počíta s vyšším počtom poslancov v každej komisii – práve na úkor externých odborníkov a aktivistov. Oproti minulému volebnému obdobiu, kedy poslanec bol vždy predsedom komisie a ostatných šesť členov bolo z radov verejnosti, dnes majú sedieť v každej komisii minimálne traja poslanci. Podľa prvého návrhu by ich napríklad v Komisii pre šport, rekreáciu a cestovný ruch bolo až sedem. Koľko ďalších miest dostane verejnosť? Poslanci si tak môžu s veľkou pravdepodobnosťou schvaľovať odporúčania sami pre seba,“ komentovala aktuálne dianie iniciatíva Piešťanský okruh, ktorú tvoria aktívni obyvatelia Piešťan, snažiaci sa o rozvoj mesta v rôznych oblastiach.

„Nazdávame sa, že sa takouto zmenou nezabezpečí potrebný dohľad nad krokmi samoprávy, komisie stratia dôležitosť a stanú sa len formálnym nástrojom. Zároveň si myslíme, že podobné zámery je minimálne slušné už na úrovni zámeru komunikovať dopredu aj obyvateľom mesta. Podľa nového návrhu má tiež dôjsť k zlučovaniu komisií a zníženiu ich celkového počtu z 11 na 6. To predpokladá napríklad vznik už spomínanej spoločnej komisie pre oblasť športu a cestovného ruchu. Ďalšia by mala zasa spojiť oblasti životného prostredia s výstavbou i stratégiou. A to priamo v čase, keď je plánom nového primátora Petra Jančoviča na mestskom úrade rozumne oddeliť oblasť životného prostredia od stavebného úradu. Výsledkom sa tak môžu stať menej odborné diskusie, nekompetentné názory a neefektívne stretnutia. Zníženie počtu komisií nemusí byť pritom nutne zlým krokom, ale malo by byť podložené relevantnými podkladmi a debatou. Smutným na celej situácii je okrem iného fakt, že kým predvolebná kampaň sa niesla aj v duchu nutnosti zvýšenia transparentnosti mesta, už tieto prvé zmeny sa dejú bez akejkoľvek komunikácie navonok. Občania nemajú žiadnu šancu prehľadne a jednoducho sa dozvedieť, ako by sa vôbec o miesto v komisiách mohli uchádzať. Chýbajú informácie, a tým aj rovnaké príležitosti pre všetkých. Budeme radi, ak poslanci na čele s primátorom tieto zmeny ešte pred definitívnym prijatím adekvátne odôvodnia, pretože z pohľadu občana ide o krok späť. Nezapájanie verejnosti je dnes jedným z hlavných problémov Piešťan a uvedené zmeny ho môžu len prehĺbiť,“ myslia si ľudia z Piešťanského okruhu.

Reklama

Ako sa na veci pozerajú poslanci?

Komisie sú poradným orgánom zastupiteľstva a to si ich aj kreuje. V predošlom volebnom období bola realizovaná mediálna výzva na zapojenie sa odbornej verejnosti do práce komisií. Podľa našich informácií boli iniciátormi zmien dlhoroční matadori piešťanskej komunálnej politiky ako Remo Cicutto, či Iveta Babičová. Pred pár dňami sme ich oslovili so žiadosťou o ich názor a vyjadrenie spolu s ďalšími poslancami. Do dnešného dňa sme odpovede od nich nedostali. K téme zaujali postoj ďalší oslovení Michal Fiala, Jozef Drahovský, Ján Stachura i novozvolený primátor Peter Jančovič.

„Som za zachovanie komisií pre odbornú verejnosť , tak ako to bolo posledne obdobie. Nemyslím si, že by v komisiách mali byť poslanci vo väčšej miere ako v minulosti. Stačí predseda. Komisie sú veľmi dôležité pre kontakt verejnosti s prácou zastupiteľstva a MsÚ. Zlúčenie komisií nie je šťastné. Ak by boli zlúčené spôsobí to nevyváženosť tém na jednotlivých sedeniach. Ja osobne chcem svoje miesto v prípadnej komisii prenechať verejnosti,“ vyjadril sa Michal Fiala, ktorý bude v MsZ pôsobiť druhé volebné obdobie.

Poslanec Jozef Drahovský reagoval, že o konkrétnom zložení komisií sa bude rokovať v pondelok 26. novembra, pričom navrhovaný počet členov je 5 až 9. „So znížením počtu komisií súhlasím,“ odpovedal J. Drahovský.

Otázky, ktoré na tému komisií vznikajú vo verejnosti vníma nový poslanec Ján Stachura a pokladá ich za oprávnené. „Osobne je pre mňa diskusia ohľadom kreovania komisií zatiaľ nedostatočná. Aj na poslaneckej úrovni, aj na úrovni verejnej diskusie. Bohužiaľ, mám pocit, že sú aj takí, ktorým to vyhovuje. Viac uvidíme po pondelkovom stretnutí poslancov, na základe ktorého budeme môcť posúdiť spôsob výberu komisií, rovnako aj efektívnosť a odbornosť ich zloženia. Verím, že sa dospeje k uspokojivému konsenzu. Čo sa týka počtu komisií, ak ho už ideme znížiť, tak som za vyšší počet členov, kde by bol pomer (predsedu nerátam) poslancov a odborníkov z radov verejnosti vyrovnaný. Môžeme tak vytvoriť dobrý priestor na prienik názorových prúdov poslancov a laických odborníkov. To by verím garantovalo ich maximálnu odbornosť a funkčnosť,“ hovorí J. Stachura.

Novozvolený primátor Peter Jančovič sa vyjadril v duchu, že o veciach sa ešte rokuje a pracuje sa na nich. „Zostavovanie komisií je v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva. Nakoľko ešte bude ďalšie pracovné stretnutie, je predčasné hodnotiť tvorbu komisií. Témou je zníženie počtu komisií z hľadiska efektívnosti ich práce aj v spojitosti s mestským úradom. Osobne si myslím že je dobré, aby boli členmi komisií aj poslanci aj odborná verejnosť a v tomto zmysle sa aj uvažuje pri ich zostavovaní,“ povedal Peter Jančovič.
-th-

Populárne články