Connect with us

Aktuality

Elektronické trhovisko od dnes v plnej prevádzke, Mesto Piešťany ho pri testovaní nepoužilo ani raz

Published

on

Reklama
Reklama

Od dnes má byť spustený do plnej prevádzky internetový portál Elektronického kontraktačného systému (EKS).  EKS alebo elektronické trhovisko má zabezpečiť vyššiu transparentnosť pri verejnom obstarávaní a bude povinne využívané štátom, obcou, vyšším územným celkom, ako aj organizáciami, ktoré sú nimi zriadené, či majetkovo prepojené. V testovacej prevádzke bol od júla 2014, Mesto Piešťany ním počas tejto doby nezrealizovalo žiadne obstarávanie.

unnamed

Do systému bolo minulý týždeň zaregistrovaných 4277 obchodných spoločností, pričom 49 z nich má sídlo v okrese Piešťany. Mesto Piešťany sa do systému zaregistrovalo v októbri 2014 a doteraz pomocou elektronického trhoviska nezrealizovalo žiadne verejné obstarávanie. „V skúšobnej prevádzke do konca roku 2014 mesto neobstarávalo tovary, služby a práce bežne dostupné na trhu, z toho dôvodu nebolo ET využité. V súčasnom období je pripravovaný plán verejného obstarávania na rok 2015, na základe predmetného dokumentu bude rozhodnuté koľko zákaziek bude realizovaných cestou ET.  Doposiaľ neboli realizované žiadne zákazky cestou ET,“ informovala Eva Bereczová z kancelárie primátora Mesta Piešťany.

Dodávatelia z okresu Piešťany uzavreli do minulého týždňa 5 zmlúv v celkovej hodnote 227 004 eur. Používanie služieb je bezplatné tak pre dodávateľov ako aj odberateľov, avšak za dokonané podlimitné zákazky v sume od 20 000 do 134 000 eur, ktoré urobia ústredné orgány štátnej správy sa bude platiť suma 238 eur.  Do systému sa môžu zapojiť v podstate všetky podnikateľské subjekty, stačí, aby vyplnili registračný formulár na portáli www.eks.sk v zóne Elektronického trhoviska a zaregistrovali sa do Zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Reklama

Elektronické trhovisko, ktoré funguje na báze internetovej aukcie bolo do testovacej fázy prevádzky spustené  pred siedmymi mesiacmi a jeho dodávateľom pre ministerstvo vnútra bolo konzorcium Anasoft, Slovak Telekom a Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra chce prostredníctvom tohto systému zvýšiť efektívnosť verejného obstarávania, podporiť lokálnych dodávateľov, znížiť administratívnu záťaž, priniesť väčšiu transparentnosť a eliminovať korupčné správanie. Celý proces sa má pritom skrátiť z niekoľkých mesiacov na jeden týždeň. Jedným z hlavných prínosov je aj fakt, že dodávatelia vystupujú v elektronickej aukcii anonymne a vyhodnotenie verejného obstarávania je realizované automaticky, bez možnosti ľudského zásahu. Na tvorbe elektronického trhoviska spolupracovali aj mimovládne organizácie ako napríklad Health Policy Institute a Transparency International Slovensko.

-lt-

Populárne články