Úvod Novinky Manžel nie je dieťa – O sexe, úcte a blízkosti

Manžel nie je dieťa – O sexe, úcte a blízkosti

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Manžel nie je dieťa, tak znel názov prednášky psychologičky Lucie Drábikovej, ktorá je riaditeľkou piešťanskej pobočky Centra pomoci pre rodinu Windows 10 English Language Pack. Prihovorila sa ňou v Materskom centre Cesta v Jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch i v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. Téma je aktuálna pri príležitosti Národného týždňa manželstva, ktorý práve prebieha Samsung genuine firmware download. Psychologička poukázala na význam sexuality, úcty medzi manželmi a budovanie vzájomnej blízkosti na podklade odborných psychologických poznatkov i biblických textov.´

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Centrum pomoci pre rodinu bolo založené v Trnave v roku 2009 na pôde rehole jezuitov Steam downloads around the world. Pobočka Piešťany rozširuje i tento rok svoje služby. Hlavnou ponukou je poskytovanie bezplatného odborného poradenstva jednotlivcom, párom i rodinám v náročných životných situáciách, preventívne aktivity v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, prednášky, Manželské večery, pripravuje Deň rodiny a projekt Sára zameraný na dobrovoľnícku pomoc pre rodiny s deťmi 나는 부정한다 다운로드. Aktuálne v centre pracujú dve psychologičky.

Centrum pomoci pre rodinu nájdete medzi predajňou Dobrej knihy a Jezuitskou kaplnkou na rohu Teplickej a Poštovej files from the Android web.

Pre verejnosť je otvorené v utorok až štvrtok od 8:30 do 15:00 h, v piatok od 8:30 do 14.00 h. Objednať sa treba telefonicky na číslach: 0944 376 741, resp Free download of BearMix. na cppr.piestany@gmail.com. Viac informácií o centre nájdete na www.cppr.sk wet air line.

-red-

REKLAMA