Úvod PR Články Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice ponúka na prenájom sklad

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice ponúka na prenájom sklad

REKLAMA
공튀기기 다운로드

Prenajímateľ  Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25  má zámer prenechať do nájmu  nebytový priestor 

– celková plocha nebytového priestoru /sklad 357  m2

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Knebl
PN Taxi

CENA: Minimálna cena  za nebytový priestor je stanovená vo výške 8,50 €/1 m2 bez DPH za rok 마인크래프트 마을 다운로드. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené plochy  je možné prenajať od 15.12.2020 윤명조 120 다운로드.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej  názvom „ Prenájom priestorov skladu   “ v lehote do 10.12.2020 do 11.00 hod.  na adresu:  Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25,  922 08 Rakovice Malicious apk download. Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903 447 094

PR

슈퍼스타 bts 다운로드
REKLAMA