Úvod PR Články Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice ponúka kanceláriu na prenájom

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice ponúka kanceláriu na prenájom

REKLAMA
Skola Rakovice

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, ako správca majetku TTSK dáva do prenájmu nebytový kancelársky priestor v školskom internáte zapísanom na LV 333, na parcele č jsp url image. 2/3 súpisné číslo 24. 

Celková  rozloha kancelárskeho priestoru 25 m2,  príslušenstvo 10 m2 sapjco3.dll 다운로드. Priestory kancelárie a príslušenstva sú vykurované, napojené na inžinierske siete.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Knebl

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 10,00 € za 1 m2 /1rok bez DPH vrátane ceny pozemku na ktorom nehnuteľnosť stojí Sheed it twice. Cena za prenájom príslušenstva je stanovená vo výške minimálne 3,00 €/1 m2/1rok. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať za elektrinu, teplo, vodu oracle 10g linux.

Doba nájmu:

Nájomnú zmluvu je možné  uzatvoriť na  dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Cenové ponuky je možné podávať v písomnej podobe, v zatvorenej obálke označenej  názvom „Prenájom priestorov  v ŠI“ v lehote do 24.11.2020 od zverejnenia inzerátu na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja,  Rakovice 25, 922 08 Rakovice Instagram profile.

Telefonický kontakt 033/77 96 108. Kontaktná osoba Ing. Mária Múdra.

PR

REKLAMA