Úvod Novinky Spojená škola v Rakoviciach ponúka do prenájmu garáž

Spojená škola v Rakoviciach ponúka do prenájmu garáž

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
슈퍼 혼두라 다운로드

Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, ako správca majetku TTSK dáva do prenájmu nebytové priestory:

Nebytový priestor – garáž celková rozloha 41,04 m2

Priestory sú nevykurované, bez dodávky vody, elektrické rozvody

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

doba nájmu

Nájomnú zmluvu je možné  uzatvoriť na  dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2022 happy birthday songs. Minimálna cena nebytových priestorov je stanovená vo výške 17,- € za 1 m2 bez DPH vrátane pozemku za rok. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať Wait and you.

Cenové ponuky je možné podávať v písomnej podobe, v zatvorenej obálke označenej  názvom “Garáž“ v lehote do 18.01.2022 do 11,00 hod xf-adsk2017_x64.exe. od zverejnenia inzerátu na adresu: Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice.

Telefonický kontakt 0903447094. Kontaktná osoba Ing. Mária Múdra Visual Studio 2008.

PR

REKLAMA