Connect with us

PR Články

Spojená škola Rakovice ponúka na prenájom plochu na skladovanie materiálu

Published

on

Reklama
Reklama

Spojená škola, Rakovice 25,Rakovice, ako správca majetku TTSK dáva do prenájmu nebytové priestory:

 

predmet nájmu – nebytový priestor, spevnená betónová plocha na skladovanie materiálu

rozloha 150 m2

Reklama

doba nájmu od 01.03.2022 do 28.02.2023

cena nájmu-minimálne od 1,50€ za 1 m2 za 1 rok bez DPH. V cene nie sú zahrnuté prevádzkové náklady týkajúce sa predmetu nájmu

 

Cenové ponuky za prenájom sa môžu podávať v zatvorenej obálke označenej  názvom „Prenájom plochy“ v lehote do 06.02.2022 do 12,00 hod. od zverejnenia inzerátu na adresu: Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice.

 

Bližšie informácie: 0903 447 094

PR

Populárne články