Úvod Novinky Spojená škola Rakovice ponúka byt na prenájom

Spojená škola Rakovice ponúka byt na prenájom

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Prenajímateľ  Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice   má zámer prenechať do nájmu bytové priestory  celková rozloha 75,67  m2, byt 1 시카리오 솔다도 다운로드. kategórie /dve izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, komora/.

Vykurovanie plynové, voda, odpad 김완선 다운로드. Byt má svoje merače. Úhrada energií je platená nájomcom na základe skutočnej spotreby a nie je napočítaná v cene nájmu.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená nasledovne:
obytné miestnosti 43,60 m2 cena 1,121954 € a vedľajšie miestnosti  26,94 m2 á  0,524464 € music book.

V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať spojené so základným prevádzkovým zariadením bytu.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú Samsung Restore Solution 8 download. Uvedené priestory   je možné prenajať od 01.10.2021.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej  názvom „ Byt  “ v lehote do 16.09.2021 do 10.00 hod.  na adresu:  Spojená škola, Rakovice 25,  Rakovice 내사랑내곁에 다운로드.

Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903447094

PR Foto: Screenshot Google maps

REKLAMA