Connect with us

Novinky

Spojená škola Rakovice ponúka byt na prenájom

Published

on

Reklama
Reklama

Prenajímateľ  Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice   má zámer prenechať do nájmu bytové priestory  celková rozloha 75,67  m2, byt 1. kategórie /dve izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, komora/.
Vykurovanie plynové, voda, odpad. Byt má svoje merače. Úhrada energií je platená nájomcom na základe skutočnej spotreby a nie je napočítaná v cene nájmu.
Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená nasledovne:
obytné miestnosti 43,60 m2 cena 1,121954 € a vedľajšie miestnosti  26,94 m2 á  0,524464 €.
V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať spojené so základným prevádzkovým zariadením bytu.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené priestory   je možné prenajať od 01.10.2021.
Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej  názvom „ Byt  “ v lehote do 16.09.2021 do 10.00 hod.  na adresu:  Spojená škola, Rakovice 25,  Rakovice.
Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903447094
PR Foto: Screenshot Google maps

Populárne články